Nieuws

“Die Stadt mit reichlich historischem Erbe” en “eindrucksvoller Umgebung”

Dit zijn de krantenkoppen die onlangs te lezen waren in twee verschillende kranten van onze Douzelage-partnerstad Bad Kötzting in Beieren/Duitsland. In navolging van de serie artikelen die wij, m.b.t. al onze partnersteden, in de Geulbode hebben mogen publiceren, is nu ook Bad Kötzting hiermee gestart. In mei van dit jaar zijn zij de gastgemeente van onze jaarlijkse Algemene Vergadering, waarvoor vertegenwoordigers van alle 27 partnersteden uitgenodigd zijn. Voor de eerste keer zal dit gebeuren onder voorzitterschap van Annigje Luns-Kruytbosch van Douzelage Meerssen.


Docu “In search of Europe” op 15 december om 21.00u (Stella Maris College)

Algemene Ledenvergadering Douzelage op 15 december om 20.00u (Stella Maris College).
Aansluitend vertonen we om 21.00u de documentaire “IN SEARCH OF EUROPE” van Lucas De Man.
Lucas De Man (Roeselare, 1982) reisde ten behoeve van zijn solovoorstelling naar 8 landen en 17 steden en interviewde meer dan 20 ‘creators’ die opstaan en strijden voor verandering. Op zijn beurt neemt Lucas De Man ons mee op zijn reis door de geschiedenis van Europa.
Met onder andere deze documentaire willen wij ons 25-jarig jubileum of feestelijke wijze afsluiten.
Na afloop van ALV en documentaire is er een hapje en drankje en een gezellige nazit. Komt u ook?
Wilt u uw deelname doorgeven aan info@douzelagemeerssen.nl in verband met de catering?
We hopen u de 15e in grote getale te mogen begroeten!

 

Inspirerend symposium over Verdrag van Maastricht zet aan tot actie

Op zaterdag 8 oktober werd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een symposium georganiseerd over het Verdrag van Maastricht en de toekomst van de EU. Het symposium werd geopend door gouverneur Theo Bovens en de verschillende sprekers gaven een eerlijk en wetenschappelijk onderbouwd beeld van de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht en de huidige staat waarin de EU zich bevindt. De ruim zeventig deelnemers kregen veel stof tot nadenken voorgeschoteld. In de daarop volgende workshops werden veel ideeën uitgewisseld over hoe de problematiek binnen de EU op te lossen. Douzelage Meerssen kan trots zijn op deze inspirerende dag. Douzelage draagt, door intensief contacten te onderhouden met burgers in steden uit alle lidstaten van de EU, haar steentje bij aan het kweken van wederzijds begrip en respect en kan daarmee een basis leggen voor een betere samenwerking in de EU.

Receptie 25 jaar Douzelage Meerssen succes!

Op zaterdag 10 september heeft Douzelage Meerssen haar 25-jarig bestaan gevierd met een receptie op de Markt in Meerssen. De receptie werd bezocht door veel burgers van Meerssen die ook actief zijn geweest binnen Douzelage en belangstellenden voor de activiteiten van Douzelage Meerssen. Ook de burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en de wethouders Guido Houben en Désirée Cortenraede toonden belangstelling. Al met al een goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst.

Bezoek aan het jubileum-evenement in Sherborne

Een delegatie van Douzelage Meerssen is op bezoek geweest in partnerstad Sherborne, waar voor het 25-jarig bestaan van Douzelage een muziek-dans festival gehouden werd. Naast dansgroepen uit Sherborne en omgeving traden in de straten en parken ook groepen op uit Sušice in Tsjechië en Sigulda uit Letland. Uit Bandoran (Ierland) waren ook enkele musici overgekomen. Een prachtig evenement voor het publiek, maar ook een waardevolle uitwisseling van kennis en tradities tussen de muziek- en dansgroepen onderling. Een groot compliment aan Sherborne.

 

Tekenwedstrijd Franciscusschool Bunde

Douzelage Meerssen heeft ook nog een tekenwedstrijd met het thema Europa georganiseerd op de Franciscusschool in Bunde. Voorzitter Wil Schrijnemaekers heeft op vrijdag 22 juli de prijzen uitgereikt en wel aan Fabian, Britt, Madison en Karen, allemaal uit groep 7B. De overige “artiesten” kregen een troostprijs. Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Douzelage (op zaterdag 10 september op de Markt te Meerssen) zullen de tekeningen een prominent plaatsje krijgen.

20160722_102738bew_kl

Inspirerende lessen en een leuke speurtocht voor leerlingen basisscholen

Afgelopen week bezochten we “De Triangel” (Ulestraten), “Ondersteboven” (Moorveld/Geulle) en “Franciscus” (Bunde). Deze maandag waren “De Gansbeek” en “Op ‘t Hwagveld” aan de beurt. De leerlingen van deze scholen kregen ook een speurtocht voorgeschoteld langs 27 ondernemers in Meerssen, waar informatie over de 27 partnersteden van Meerssen te vinden was. De leerlingen waren heel enthousiast en hebben zo spelenderwijs kennis kunnen maken met de diversiteit die Europa te bieden heeft! Douzelage Meerssen dankt de scholen, de winkeliers en ondernemersvereniging “Sfeervol Meerssen”.

Voorbereidingen General Meeting in Bad Kötzting 2017

Afgelopen week hebben Annigje Kruytbosch en Bert van Doorn een bezoek gebracht aan Bad Kötzting omdat daar in mei 2017 de General Meeting van Douzelage gehouden wordt. Er werd gekeken naar de locaties, naar het schema van de General Meeting, en in de marge werd veel gesproken over de Brexit en wat dat voor Douzelage betekent. De plaatselijke pers heeft aan het bezoek veel aandacht besteed.