Inspirerend symposium over Verdrag van Maastricht zet aan tot actie

Op zaterdag 8 oktober werd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een symposium georganiseerd over het Verdrag van Maastricht en de toekomst van de EU. Het symposium werd geopend door gouverneur Theo Bovens en de verschillende sprekers gaven een eerlijk en wetenschappelijk onderbouwd beeld van de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht en de huidige staat waarin de EU zich bevindt. De ruim zeventig deelnemers kregen veel stof tot nadenken voorgeschoteld. In de daarop volgende workshops werden veel ideeën uitgewisseld over hoe de problematiek binnen de EU op te lossen. Douzelage Meerssen kan trots zijn op deze inspirerende dag. Douzelage draagt, door intensief contacten te onderhouden met burgers in steden uit alle lidstaten van de EU, haar steentje bij aan het kweken van wederzijds begrip en respect en kan daarmee een basis leggen voor een betere samenwerking in de EU.