Doelstelling Douzelage

Douzelage wil zorgen voor ontmoetingen tussen gewone burgers uit de verschillende landen van de Europese Unie om zo de Europese eenwording gestalte te geven. Het gevoel samen één Europa te vormen ontstaat als mensen elkaar kennen en begrijpen. Alleen zó worden vooroordelen en tegenstellingen opgeheven. Om vrede en stabiliteit in de Europese Unie te hebben moeten burgers begrip hebben voor elkaars problemen en voor cultuurverschillen.

Douzelage draagt bij aan deze eenwording door verschillende bijeenkomsten, uitwisselingen en internationale projecten te organiseren.

Meerssen is de Nederlandse vertegenwoordiger in het netwerk van de Douzelage.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA