Privacyverklaring Vereniging Meerssen in Europa

De Vereniging Meerssen in Europa (hierna te noemen: Douzelage Meerssen) is gevestigd Markt 11, 6231 LR Meerssen , KvK Limburg 40205336.

Douzelage Meerssen informeert u bij deze welke persoonsgegevens Douzelage Meerssen verzamelt met de website douzelagemeerssen.nl en via andere kanalen en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Ook het cookiebeleid van de website komt aan de orde.

De websites zijn gebouwd op het platform WordPress. Het privacybeleid van WordPress is te vinden wordpress.org/about/privacy.

U kunt de website van Douzelage Meerssen bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te delen. De cookies van de website van Douzelage Meerssen worden niet gebruikt om u te identificeren.

Douzelagemeerssen.nl wordt gehost door One.com en de servers staan in Denemarken. Het privacybeleid van One.com is hier te vinden, het cookiebeleid hier.

Privacy
Douzelage Meerssen respecteert de privacy van alle bezoekers van de website douzelagemeerssen.nl en van haar (potentiële) relaties.

De wesbite douzelagemeerssen.nl verzamelt adresgegevens van die bezoekers die besluiten lid te worden van de vereniging. Indien u hiertoe uw gegevens opgeeft, of ons een e-mail stuurt, geeft u ons toestemming uw gegevens te bewaren minimaal voor de duur van uw lidmaatschap. Het betreft:

  • uw naam (voornaam, achternaam) en/of bedrijfsnaam;
  • uw adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
  • uw emailadres;
  • uw telefoonnummer.

De gegevens worden verzameld via:

De bestuurders van Douzelage Meerssen staan met hun voornaam, achternaam en  foto op de website douzelagemeerssen.nl vermeld, zij hebben hier schriftelijk toestemming voor verleend.

De persoonlijke gegevens die u op deze wijze aan Douzelage Meerssen verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden alleen met uw expliciete toestemming door ons bewaard.

Doel gegevensopslag
Douzelage Meerssen bewaart uw gegevens via de website douzelagemeerssen.nl om u te kunnen informeren over de administratieve afhandeling van uw lidmaatschap en over de activiteiten van Douzelage Meerssen.

Daarvoor gebruikt Douzelage Meerssen de volgende kanalen: e-mail, de website douzelagemeerssen.nl, Facebook (facebook.com/DouzelageMeerssen/) .

Lees de privacyverklaring van de betreffende social media om in te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen (Facebook).

Uw gegevens
Indien u gegevens aan Douzelage Meerssen verstrekt, informeert Douzelage Meerssen u per ommegaande over uw lidmaatschap. U kunt inzage vragen in uw gegevens en opdracht geven deze gegevens te laten vernietigen. U kunt dit verzoek indienen via het mailadres privacy@douzelagemeerssen.nl. Douzelage Meerssen reageert binnen 7 werkdagen op uw mail.

Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met andere organisaties. Douzelage Meerssen handelt conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Douzelage Meerssen legt bij contact met u de door u opgegeven gegevens vast en bewaart uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven.

Bewaartermijn
Douzelage Meerssen bewaart uw gegevens totdat u aangeeft geen belangstelling meer te hebben voor onze informatie. Elke vijf jaren ontvangt u bericht van ons over het bewaren van uw gegevens met de mogelijkheid tot afmelding.

Inzage, vragen en afmelden
Indien u een relatie met Douzelage Meerssen heeft, kunt u na schriftelijk verzoek (e-mail naar privacy@douzelagemeerssen.nl) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons langs dezelfde weg verzoeken de gegevens te wijzigen. Daarnaast kunt u ons aangeven dat u niet meer benaderd wilt worden door Douzelage Meerssen. In dat geval zal Douzelage Meerssen uw gegevens binnen zeven dagen verwijderen.

Klacht
Indien Douzelage Meerssen volgens u niet handelt conform deze privacyverklaring, de eisen van de GDPR verzoeken wij u contact met Douzelage Meerssen op te nemen via hetzelfde mailadres privacy@douzelagemeerssen.nl. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om het bezoek aan douzelagemeerssen.nl te analyseren en daardoor beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te maken.

Er worden ook cookies van derden geplaatst. Derden hebben geen toegang tot door Douzelage Meerssen geplaatste cookies. U kunt cookies overigens ook weigeren via de instellingen van uw browser. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze website.

Let op: als u uw browser zo heeft ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert, dan kunnen sommige delen van de website niet goed werken.

Javascript
Wij gebruiken Javascript om de site interactief en gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast gebruiken we javascript om metingen op de site mogelijk te kunnen maken.

Welke gegevens worden er opgeslagen?
Douzelage Meerssen legt geen persoonlijke informatie vast in cookies, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres. Cookies worden niet gebruikt voor marketing acties. Douzelage Meerssen heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel uw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen.

Soorten cookies

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om het surfen op douzelagemeerssen.nl gemakkelijker te maken. Derden hebben geen toegang tot door Douzelage Meerssen geplaatste cookies.

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat u als persoon heeft gedaan op de website.

Voor de website analyse maken wij gebruik van de WordPress plugin Jetpack. Voor de analyses gebruikt deze session cookies. Het privacybeleid van Jetpack vindt u op automattic.com/privacy.

Tracking Cookies
Deze cookies houden uw surfgedrag bij om na te gaan in welke reclames u geïnteresseerd kunt zijn. Douzelagemeerssen.nl maakt geen gebruik van tracking cookies.

Social Media
douzelagemeerssen.nl werkt niet met social media cookies. De website legt een link met Facebook.com. Indien u gebruik maakt van deze link, het cookiebeleid van Facebook vind u hier.

Blokkeren van cookies
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat er een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van deze site gebruikmaken.

Het uitzetten van cookies via browserinstellingen is eenvoudig in te stellen. Hieronder staat uitgelegd hoe u dat doet voor de 4 meest voorkomende browsers.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Andere partijen
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links en/of buttons met de website van Douzelage Meerssen zijn verbonden. Deze derden dienen een eigen privacyverklaring en -beleid te hebben conform de GDPR.

Douzelage Meerssen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit wordt op de website gemeld.


Douzelage Meerssen
Valkenburg, 18 mei 2018
Versie 1.0