Door de Corona crises zijn de activiteiten en meetings binnen de Douzelage Europa inclusief Douzelage Meerssen voorlopig grotendeels stilgelegd. De General Meeting, de jaarlijkse algemene vergadering van alle 28 Douzelage partnersteden met als hoofdthema “Juniors for Seniors (active aging) project” was voor dit jaar gepland in de zusterstad Skofja Loka in Slovenië van 7-10 mei 2020, maar deze meeting is in eerste instantie verplaatst naar september 2020. Echter vanwege de nog steeds ernstige toestand van de Corona pandemie in verschillende Europese landen is besloten deze General meeting in Skofja Loka Slovenië te verplaatsen naar 6-9 mei 2021.
Niederanven Luxemburg zou dit jaar met de fanfare La Réunion in Meerssen een bezoek brengen om lokaal een concert te geven. Dit is ook vanwege Corona voorlopig afgelast. Ook onze jaarlijkse Benelux-Meeting (deze keer in Houffalize) kon niet plaatsvinden.
Het fietsproject Via Douzelage van Bellagio Italië dan via Rovinj in Kroatië om tenslotte te eindigen in Skofja Loka Slovenië is eveneens afgelast en verplaatst naar 2021.
In Bundoran, de Douzelage partnerstad in Ierland, werd op 17 maart Patrick’s Day, de nationale feestdag gevierd. Ter gelegenheid van deze viering werd in Meerssen als ode aan onze zustergemeente Bundoran de Gloriëtte in groen licht gezet zoals ook andere Douzelage plaatsen hun monumenten in een groen licht hebben gezet. Deze monumenten zijn gefotografeerd en gepubliceerd op de officiële Douzelage website douzelage.eu en de website van Douzelage Meerssen douzelagemeerssen.nl.
Inmiddels is de Douzelage werkgroep Meerssen op 29 juni 2020 weer gestart met vergaderen in het Stella Maris College. Er is rekening gehouden met de 1.50 meter afstand. De volgende werkgroep vergadering is gepland op 10 augustus 2020 bij mevrouw Raedts, secretaris, thuis.
Voor de komende General Meeting zijn twee projecten in voorbereiding, waaraan diverse partnersteden een bijdrage aan het voorbereiden zijn. Het eerste project is Juniors for Seniors, Active aging. Het tweede project Isola(c)tion geïnitieerd door Köszeg Hongarije wordt ook in diverse Douzelage steden voorbereid. Dit project gaat over vormen van isolement en uitsluiting van mensen in de gemeenschap zoals b.v. ouderen of minderheden. In de voorbereidende bijeenkomsten in diverse Douzelage plaatsen zullen de ervaringen over voor en nadelen van afzondering of uitsluiting in de diverse Europese landen worden verzameld. Het doel is na te gaan wat er in diverse landen en gemeenten in de EU aan gedaan wordt. Welke positieve ontwikkelingen zijn bereikt? Lees meer hierover op Douzelage website Meerssen, een artikel van Wil Schrijnemaekers, voorzitter Douzelage Meerssen.

Helaas heeft de Europese commissie dit project kwalitatief als niet voldoende beoordeeld om voor subsidie in aanmerking te komen. Dr. Istvan Matrai uit Köszeg Hongarije gaat het plan in gewijzigde vorm in September opnieuw indienen bij Europese commissie.

Info Juniors for Seniors

Dit project over ouderenzorg gaat over het thema senioren met name de aanpak van de toenemende veroudering van onze senioren in de Europese gemeenten. Hoe zijn de ervaringen met de positie van ouderen in de diverse landen van de EU? Via voorstudies door leden van diverse Douzelage plaatsen proberen wij een uitwisseling en discussie van informatie tussen de Europese landen te bevorderen. Verkenning van de positie van ouderen in de verschillende landen en Douzelage steden in Europese Unie. Het doel is het nadenken over oplossingen om de leefsituatie van senioren te verbeteren mede door het uitwisselen van informatie van lokale geslaagde projecten voor ouderen. In diverse Douzelage plaatsen zullen besprekingen worden georganiseerd om de informatie te verzamelen. De rapporten van de besprekingen worden naar de Europese commissie in Brussel gestuurd. Zie voor verdere informatie op de website van Douzelage Meerssen.nl.
In september 2020 zullen Annigje Luns Kruytbosch, voorzitter Douzelage EU, Lonneke Frijns (lerares maatschappijleer) en Wil  Schrijnemaekers, voorzitter Douzelage Meerssen, deelnemen aan een voorbereidende bespreking over project Juniors for Seniors in Skofja Loka Slovenië.
Tot zover actuele informatie over de voortgang van de Douzelage projecten.

Joop Hosman, lid van Douzelage werkgroep