DSC_0014 Meerssen publiceert ‘Historical Highlights of Douzelage’

Historical Highlights of Douzelage is een 176 pagina’s tellend gebonden boek waarin 28 verhalen zijn opgenomen, ieder uit een andere Douzelage-gemeente, geschreven en getekend door middelbare scholieren tegen de achtergrond van een historisch gegeven uit hun regio.

De verhalen zijn alle in oorspronkelijke taal geschreven en vertaald naar het Engels.

Dus naast een prachtig – voor ons onleesbaar – in cyrillisch geschreven verhaal uit bijvoorbeeld Bulgarije staat, godzijdank, een vertaling in het Engels.

De Nederlandse bijdrage gaat over ‘het verdrag van Meerssen’ en is geschreven en getekend door leerlingen van het Stella Maris College onder bezielende leiding van geschiedenisleraar Harry Timmermans.

Het boek is nu verkrijgbaar en kost € 16,- (exlc. verzendkosten).

Inlichtingen via www.douzelagemeerssen.nl of annigje@online.nl

Schermafbeelding 2016-05-22 om 13.13.59 Schermafbeelding 2016-05-22 om 13.13.16