Mijn naam is Annigje Luns-Kruytbosch, van beroep grafisch ontwerper, sinds een aantal jaren ook gastvrouw en manusje-van-alles in onze eigen B&B in Houthem. Getrouwd met Alexander Luns en trotse moeder van drie wonderschone en lieve/leuke dochters. Sinds 2010 ben ik lid van de werkgroep Douzelage Meerssen. Ik heb het als bijzonder én leerzaam ervaren om met een groep fijne mensen die Douzelage rijk is over de grenzen van onze gemeente heen te kijken, soms uit mijn comfort zone te stappen en te leren van al die prachtige culturen en nationaliteiten die we in Europa rijk zijn. En het is niet bij kijken gebleven. Douzelage Meerssen is zeer actief betrokken in allerlei interessante projecten en uitwisselingen met onze Douzelage-partners. Check onze website maar eens goed. Sinds 2016 ben ik voorzitter van de hele Douzelage-groep. Ik mag dat nog enkele jaren doen. In deze hoedanigheid kom ik vaak bij onze Douzelage-steden in Europa. Elke keer verbaas ik me weer over de schoonheid van goed bewaard erfgoed en tradities, de verschillen, maar ook zeker de vele overeenkomsten én… het wederzijds respect en vriendschap dat in de 30 jaar dat Douzelage al bestaat is opgebouwd en als fundament dient voor zoveel grensoverschrijdende, leerzame activiteiten


Harry
Mijn naam is Harry Crombag. Als voormalig kinderfysiotherapeut heb ik me vooral bezig gehouden met het behandelen van jonge kinderen van 0 tot 2 jaar met dysfuncties en pathologie in de thuissituatie en het begeleiden van de ouders van deze kinderen. Vanuit deze functie heb ik gedurende 30 jaar post HBO-onderwijs verzorgd aan kinderfysiotherapeuten uit heel Nederland, maar ook aan collegae uit Oostenrijk en Zwitserland.
Vooral het lesgeven in het buitenland, maar ook mijn bijna 20 jaar durend penningmeesterschap voor de EBTA (European Bobath Tutor Association, een Europese organisatie voor docenten die cursussen verzorgen over de behandeling van kinderen met Cerebrale Parese) heeft mij steeds meer overtuigd van het feit dat samenwerken op Europees niveau nauwelijks nadelen kent, maar eigenlijk alleen maar voordelen. Zeker als je de regel in acht neemt dat men zoveel mogelijk met elkaar uitwisselt zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen.

Ik ben penningmeester van het Douzelage-bestuur, en ben tevens aanspreekpunt voor nieuwe leden (tel:043-3645549 / email adres: harrycrombag@kpnplanet.nl) of info@douzelagemeerssen.nl.


Mijn naam is Irene Raedts-Schreuder. Ik ben al lid van de Douzelage sinds de oprichting. Ik ben jarenlang contactpersoon geweest tussen Stella Maris College en de Vereniging. Ik organiseerde heel veel uitwisselingen, Comeniusprojecten en onderhield veel emailcontacten met andere Douzelage gemeenten, o.a. met Sherborne, Preveza, Holstebro, Chojna, Bellagio en Granville.Ik bezocht vele malen de Educational Meeting, in samenwerking met collegae van onze locatie Valkenburg, in een groot aantal Douzelage gemeenten. Daar werd altijd een verslag van gemaakt. We initieerden daar vele projecten, zoals reeds vermeld.

Van heel groot belang is de animo en interesse voor Europa, zeker in deze tijden van grote geopolitieke onrust in de wereld. We moeten ambassadeurs zijn voor Europa in deze tijd van toenemende onverschilligheid en zelfs kritiek op Europa. Daarom is onze Vereniging van groot belang binnen onze gemeente maar ook voor Europa zelf. Voor de naoorlogse generatie is vrede en stabiliteit een normaal gegeven. Maar het blijft van groot belang dat de jeugd op de hoogte blijft van de Europese waarden en verworvenheden die er sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa is.  Zij zijn de Europese burgers van de toekomst en zij zullen dit moeten blijven uitdragen in de 21e eeuw! Dit was de taak die ik me gesteld heb toen ik als contactpersoon fungeerde. Nu nog steeds heeft, mijns inziens, Stella Maris College deze taak.

De Douzelage is de enige Town Twinning Vereniging binnen Europa die 28 gemeenten telt en is daardoor uniek.

Ik ben sinds 2013 secretaris van de Douzelage. Ik vervul dit met veel toewijding en enthousiasme. Sinds mijn pensionering wil ik me voor de Douzelage inzetten en de Douzelage verder promoten in de gemeente. Meerssen ligt heel centraal in de Euregio waar de Europese normen en waarden hier en over de grenzen een rol spelen. Daar moeten we gebruik van maken om Europa centraal te stellen.


Mijn naam is Hub Eken. Ik ben woonachtig in Limbricht en gepensioneerd. Door de secretaris Irene Raedts ben ik in contact gekomen met Douzelage Meerssen. De samenwerking tussen de vrijwilligers uit de diverse Douzelage  gemeenten in Europa sprak mij zeer aan en een gezamenlijk Europa is nu ( 2022) wel zeer duidelijk een noodzaak. Als webmaster ga ik de website van Douzelage Meerssen verzorgen.


Mijn naam is Lonneke Frijns en ik ben werkzaam op Fontys Hogeschool Pedagogiek in Sittard. Ik probeer mijn studenten op te leiden tot zelfstandige, kritische professionals die nadenken over onze maatschappij en hun rol daarin. Omdat zij later in het pedagogisch werkveld terecht komen, vind ik het belangrijk dat zij alle ruimte krijgen om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. Die ervaringen gebruiken zij immers als zij jongeren met verschillende achtergronden gaan ondersteunen. Contact met leeftijdsgenoten uit andere landen is ontzettend waardevol in dit proces. Door naar elkaars verhalen te luisteren en ervaringen uit te wisselen ontstaat er meer begrip en respect voor andermans cultuur. Zo kunnen studenten ervaren waarin we verschillen, maar vooral ook hoeveel we binnen Europa met elkaar gemeen hebben.

Ook vanuit mijn achtergrond als cultureel antropologe juich ik de projecten van de Douzelage toe. Deze projecten geven studenten namelijk de kans om een bredere kijk op de wereld te ontwikkelen. De projecten waaraan ze meedoen zijn onvergetelijke ervaringen die ze er hopelijk aan laten denken dat ook zij een belangrijke rol spelen binnen de Europese Unie.


Mijn naam is Michelle Held, lid van Douzelage sinds augustus 2022. Momenteel studeer ik pedagogiek aan de Hogeschool Fontys wat tevens mooi aansluit bij mijn nieuwe functie binnen het bestuur van de Douzelage jeugd (Youth Board).

Naast mijn studie ben ik werkzaam als begeleidster op drie woongroepen binnen Daelzicht en sta ik zaterdags op het voetbalveld om trainingen te geven aan kinderen tussen de twee en vijf jaar. Zoals je kunt lezen ben ik graag tussen de mensen, jong en oud.

Ik vind het belangrijk dat jongeren deelnemen aan projecten, georganiseerd door Douzelage, dat jongeren meedenken. Deze jongeren kunnen namelijk nieuwe perspectieven met zich meebrengen. Als pedagoog in opleiding en lid van de Board ga ik onderzoeken op welke manier deze doelgroep het beste te benaderen is. Maar ook welke activiteiten aansluiten bij hun leefwereld.

Voor de aankomende drie jaar wil ik ervoor zorgen dat Europese jongeren op een respectvolle manier met elkaar verbinden en ze hun kennis in verschillende culturen kunnen verbreden. Door mijn ervaringen te delen hoop ik dat jongeren enthousiast worden en bereid zijn met open blik uit hun dagelijkse routine te stappen om met mij en vele anderen het Europese avontuur aan te gaan.


Mijn naam is Herman Langenveld. Voor de duidelijkheid: ik woon niet in de gemeente Meerssen, maar in Grijzegrubben in de gemeente Beekdalen. Via Duurzaam Meerssen ben ik in contact gekomen met Douzelage Meerssen. Ik ben zeer geïnteresseerd in Europa en vooral in het wel en wee van de Europese burgers. Dat komt mede door mijn achtergrond, want ik ben, voordat ik gepensioneerd werd, in diverse functies actief geweest in de sector zorg & welzijn. Lid zijn van een club levert contacten en informatie op en daardoor raak je betrokken en verdiep je je in het thema Europa. Belangrijk, want mijn vrouw en ik, mijn kinderen en de kleinkinderen wonen hier en Europa bepaald, zonder dat we dat vaak beseffen, de wijze waarop we iedere dag ons leven met elkaar inrichten. Dan is het goed je daar ook mee bezig houdt en dat kan heel dichtbij en ieder op zijn eigen wijze via Douzelage Meerssen


Mijn naam is Karel Majoor (* Venlo 8 maart 1943). Vanaf de oprichting van de Douzelage ben ik er op verschillende manieren bij betrokken geweest. Aanvankelijk, als burgemeester van Meerssen, bij de oprichting in Granville mei 1991. Daarna enige jaren als eerste algemeen voorzitter (President) en gedurende twee periodes als voorzitter van de vereniging Meerssen in Europa.
Ik vind dat belangrijk omdat ik ervan overtuigd ben dat Europese eenwording van vitaal belang is voor vrede en welvaart en onverschilligheid of zelfs vijandigheid op dat punt een ernstige bedreiging vormt.
Ik vind het leuk om te doen omdat het plezierig is mede-Europeanen uit zoveel andere landen en gemeentes op een wat meer persoonlijke manier te leren kennen en te blijven ontmoeten.


Mijn naam is Manna Majoor-Van Eijnhoven. Ik ben getrouwd met Karel Majoor. Ik vind het belangrijk dat mensen op lokaal en regionaal niveau de eenheidsgedachte van Europa uitstralen en daaraan proberen vorm te geven. Door mee te doen met internationale projecten en bijeenkomsten leer je wat van elkaars cultuur, gewoontes en gebruiken kennen en dat is belangrijk om samen te kunnen werken en leven. Bovendien is het ook leuk en nuttig om andere talen te kunnen spreken. Het is belangrijk om jongeren te stimuleren zich bij deze stedenband aan te sluiten, zodat zij kennis maken met jongeren uit andere Europese landen en ervaringen opdoen waarmee zij het gedachtegoed ook in de t kunnen verwezenlijken. Met name in de eerste jaren van het bestaan van de Douzelage heb ik veel projecten begeleid voor jong en oud, zowel in Meerssen als in de partnersteden, en was ik contactpersoon van diverse partnersteden. Ook heb ik de twee eerste internationale meetings in Meerssen mee georganiseerd. Samen met Karel ben ik vanaf het ontstaan van de Douzelage, tijdens de eerste bijeenkomst in Granville in mei (Pinksteren) 1991 intensief bij de Douzelage betrokken geweest. Tijdens het slotdiner van deze bijeenkomst hebben Karel en ik de naam “Douzelage’ gedeponeerd, wij waren toen immers met 12 gemeenten uit de toenmalige 12 lidstaten van de Europese Unie.

Vanuit de gedachte Jumelage kwam de ‘Douzelage’ spontaan bij ons op. Momenteel ben ik lid van de werkgroep in Meerssen.


Mijn naam is Joop Hosman. Ik ben 50 jaar getrouwd met Marlies en heb twee zonen. Ik heb 20 jaar gewerkt als revalidatie maatschappelijk werker en hoofd van de afdeling maatschappelijk werk bij Adelante op de locatie Franciscusoord het kinderrevalidatie centrum en Mytylschool. Ik ben na mijn pensionering sinds 1995 actief lid van de Vereniging Meerssen in Europa. Ik heb 13 jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waaronder 8 jaar als secretaris. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van een goede samenwerking tussen burgers in de Europese Unie ter bevordering van stabiliteit en een duurzame vrede. De tweede wereldoorlog in mijn vroege jeugd meegemaakt, heeft een grote invloed gehad op mijn leven en bij mij het diepe besef doen ontstaan, dat duurzame vrede constructieve samenwerking tussen de volken in Europa van groot belang is voor het welzijn en de welvaart van de burgers.