Van 26 t/m 28 augustus heeft partnerstad Köszeg een deelproject georganiseerd van Juniors for Seniors, met de nadruk op Active Ageing.

Hoe kunnen jongeren en senioren meer begrip voor elkaar krijgen? Hoe kun je generaties beter met elkaar verbinden? Wat doet covid-19 met het mentale welzijn van EU-inwoners? Deze vragen en meer stonden centraal in de Douzelage-conferentie die eind augustus plaatsvond in Kőszeg, Hongarije. Hieronder een korte samenvatting van deze bijeenkomst.

Vertegenwoordigers uit 11 landen namen deel aan de conferentie in Kőszeg en wisselden met elkaar uit wat er in hun plaatsen wordt gedaan om generaties meer met elkaar te verbinden. Vanuit Meerssen namen Megan Melleney, Annigje Kruytbosch en Lonneke Frijns deel en zij presenteerden welke activiteiten Meerssen heeft ter bevordering van de digitale vaardigheden en de sociale inclusie van senioren. Ter voorbereiding was er een enquête afgenomen bij honderden 65-plussers uit de deelnemende gemeenten. Daaruit viel op dat de senioren uit Meerssen, vergeleken met senioren uit de andere gemeenten, het meest actief zijn en zich daarnaast het minst eenzaam voelen. Ook het sociaal leven tijdens de pandemie werd onderzocht. Uit de enquête blijkt dat inwoners uit andere gemeenten de sociale gevolgen als ernstiger ervaren dan de 65+’ers uit Meerssen. Er blijven punten waarop we het welzijn van senioren in Meerssen kunnen verbeteren. Een aantal inspirerende projecten uit onze partner-gemeentes kunnen wellicht ook bij ons een positief effect hebben. Deze ideeën worden vanzelfsprekend gedeeld met betrokkenen.

Megan Melleney, studente Pedagogiek aan de Fontys in Sittard, vertelt over haar ervaring in Kőszeg: “Toen ik door mijn docente Lonneke Frijns werd gevraagd om naar een conferentie te gaan, heb ik daar geen moment over getwijfeld en een aantal maanden later zaten we in het vliegtuig. De 3-daagse conferentie ging over solidariteit tussen jongeren en ouderen. Je merkt dat verschillende Europese landen een andere visie hebben over de wijze waarop jongeren en ouderen solidariteit versterken in hun gemeente. Ik heb veel geleerd van ieders perspectief en ook vrienden gemaakt uit onder andere Slowakije, Cyprus, Duitsland en Tsjechië. Er was ook tijd om culturele activiteiten te ondernemen, zoals een bezoek aan het kasteel van Kőszeg , een stadswandeling en een bezoek aan een ijzeren gordijn museum, Kőszeg ligt namelijk maar 3km van de grens met Oostenrijk. Het is een hele mooie plaats met veel geschiedenis. Wist je dat in Kőszeg elke nacht om 05:00 de klokken zo’n 129 keer luiden? Ik nu wel!”

De gemeente Meerssen is onderdeel van de Douzelage: een netwerk van gemeentes waarbij elke lidstaat uit de Europese Unie vertegenwoordigd wordt. Dit netwerk heeft als doel om meer samenwerking, uitwisseling en begrip te promoten op het gebied van onderwijs, economie, cultuur en toerisme. Deze maand vindt een volgende conferentie plaats in Judenburg (Oostenrijk) rondom het thema mobiliteit van senioren. Vanuit Meerssen participeert o.a. Guido Vreuls, directeur Omnibuzz Limburg. Meer weten of wil je een bijdrage leveren? Kijk dan op onze websites: www.douzelagemeerssen.nl  of www.douzelage.eu.

Lonneke Frijns, docente aan de Fontys Hogeschool in Sittard.

Het naspelen van de strijd van het Oostenrijks/Hongaarse leger tegen het Ottomaanse leger bij Köszeg in 1532. Door het heldhaftig optreden van dit leger hebben de Ottomanen Wenen nooit kunnen bereiken.