Aan de leiding van de stedenbandorganisatie de Douzelage staat een algemeen president, die bijgestaan wordt door drie vicepresidenten en een secretariaat. Dit bestuur is momenteel gevestigd in Meerssen. De huidige president is namelijk Annigje Kruytbosch! De vicepresidenten zijn de heer Tibi Rotaru uit Siret in Roemenië, mevrouw Mette Sørensen uit Holstebro in Denemarken en de heer Miha Jese uit Skofja Loka in Slovenië.
De president zit de jaarlijkse gezamenlijke Douzelage conferentie voor en is verantwoordelijk voor het bestuur en organisatie van de Douzelage. Zij zorgt voor het samenstellen van de agenda en notulen van de conferenties. Zij onderhoudt contacten met de Europese Unie in Brussel en met al de Douzelage-gemeenten om een gezamenlijk beleid te voeren en de lopende zaken te coördineren. Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers welke alleen gemaakte kosten vergoed krijgen.

Organisatie van Douzelage Meerssen

In Meerssen bestaat de Vereniging “Meerssen in Europa” uit leden en een bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door de Douzelage werkgroep bestaande uit 12 actieve leden, die zich bezighouden met het bedenken en uitvoeren van nieuwe plannen en projecten (zie projecten). De groep telt met wisselende samenstelling 10 tot 12 actieve leden.
Klik hier voor de samenstelling van het bestuur en de werkgroep.

ANBI en financiën

In de volgende documenten vindt u alle informatie over de ANBI status van de vereniging, de verantwoording over het voorbije boekjaar en de begroting voor het lopende boekjaar:

Rekeningoverzicht 2022

Rekeningoverzicht 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Website Douzelage Meerssen   

www.douzelagemeerssen.nl

Privacy

Europese website Douzelage

De Douzelage heeft een internationale website, www.douzelage.eu. Het is een belangrijk communicatiemiddel tussen het bestuur en de leden. Via deze website worden de leden en belangstellenden voorzien van informatie over nieuwe en lopende uitwisselingsprojecten en beleid van de organisatie. Ook de discussie en dialoog tussen de leden en het bestuur worden op die manier actueel gehouden.

Hoe werkt de Internationale Douzelage website?

Deze website biedt uitgebreide informatie over de Douzelage haar doelstellingen en de organisatiestructuur. Daarnaast vindt u op de website nieuws over actuele projecten, over de aangesloten partnergemeenten en de officiële beleidsstukken. Door op de openingspagina op naam van een van de 28 partnergemeentes te klikken, krijgt u toegang tot informatie over de betreffende gemeente. De leden van de Douzelage kunnen na aanmelding via een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en krijgen dan toegang tot interne documenten zoals agenda’s en notulen van de diverse Douzelage conferenties, beleidstukken en beschrijvingen van de lopende projecten.

Contact met Partnergemeenten

Elke partnergemeente van de Douzelage (momenteel 28 gemeenten) heeft een of meerdere contactpersonen, die rechtstreeks met elkaar de contacten onderhouden. Zodoende zijn de lijnen van Meerssen met de partnergemeenten heel kort.

Bijdrage van de leden aan het functioneren van de Vereniging

Passief lidmaatschap
Het lidmaatschap kan beperkt blijven tot een passieve deelname met als doel de Vereniging moreel en financieel te steunen in haar doelstellingen.
Actief lidmaatschap
U kunt ook actief lid zijn door deel te nemen aan ledenvergaderingen, Douzelage conferenties of als vrijwilliger deel te nemen aan diverse activiteiten van de Vereniging:
1. Door een bepaalde taak op U te nemen in een van de werk- of projectgroepen, die lokaal of internationaal een project voor Meerssen voorbereiden en uitvoeren.
2. Door deel te nemen aan PR activiteiten door het schrijven van artikelen over activiteiten zoals lokale Douzelage projecten in Meerssen, de Europese Douzelage conferenties of andere uitwisselingsprojecten van de Douzelage, waar men aan heeft deelgenomen.
3. Door daadwerkelijk deel te nemen aan Europese uitwisselingsprojecten van de Douzelage op gebied van sport, onderwijs, milieu, kunst en cultuur.
4. Door deel te nemen als officieel delegatielid of als vrijwillig deelnemer aan de jaarlijkse, driedaagse Douzelage Conferenties in Europa, die telkens in een andere Douzelage gemeente worden georganiseerd. (zie Conferenties voor gedetailleerde informatie).