U kunt lid worden van de Vereniging Meerssen in Europa of informatie aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen en te versturen. Iedereen kan lid worden van de Douzelage. U hoeft niet in Meerssen te wonen.
De Vereniging “Meerssen in Europa” Douzelage Meerssen telt momenteel 60 leden gezinslidmaatschappen inbegrepen.

De contributie voor lidmaatschap en gezinslidmaatschap bedraagt 20 euro per jaar, te voldoen op rekeningnummer NL33RABO0132652587 (BIC RABONL2U) ten name van H.B.M.Crombag, penningmeester Douzelage.

    Ik ga akkoord met het privacybeleid van Douzelage Meerssen, te vinden op deze website.

    Vink onderstaand hokje aan om te laten zien dat het geen spam is

    U kunt ook contact opnemen met Wil Schrijnemaekers, voorzitter, of Harry Crombag, penningmeester (tel:06 53482107) of een email sturen naar: info@douzelagemeerssen.nl