Hoe kunnen jongeren en ouderen elkaar meer ontmoeten?

 

Hoe kunnen jongeren en ouderen elkaar meer ontmoeten? Wat kunnen jongeren van ouderen leren en vice versa? Wat kunnen we leren van leeftijdsgenoten uit andere landen? Hoe ziet het onderwijs er uit in verschillende landen?

Deze vragen stonden centraal in de Douzelage bijeenkomst die afgelopen augustus plaatsvond in Skofja Loka, Slovenië. Uit bijna elk Europese Unie land was een delegatie aanwezig van jongeren, onderwijsprofessionals en andere betrokkenen. Nederland (Meerssen) werd bij de jongeren bijeenkomst vertegenwoordigd door Amber Monseweije en Michelle Held en Lonneke Frijns nam deel aan de onderwijs conferentie.

Wat mij het meest is bijgebleven is dat er zo’n grote groep jongeren bij aanwezig was. Iedereen was zo open en spontaan. Iedereen had andere interesses; dat was heel leuk.” Dat zorgde er voor dat er tussen deelnemers al snel een hechte band ontstond en dat er een goede sfeer hing tijdens de dagen. De Europese jeugd heeft tijdens deze dagen kunnen ervaren hoe het leven van een jongere in Skofja Loka eruit ziet. De groep bezocht lokale ontmoetingsplaatsen, probeerde traditioneel Sloveens eten en maakte kennis met de lokale vrijetijdsbesteding: zwemmen in de rivier. Het kleine dorpje Skofja Loka was hierbij telkens het achtergrond decor.

Bij de onderwijs conferentie stond de verbinding tussen junioren en senioren centraal. Door verschillende plekken te bezoeken in Skofja Loka werden goede praktijkvoorbeelden gedeeld. Ook gaf een docent van de universiteit van Ljubljana een lezing over generatie Z en hun leervoorkeuren. Daarna kwam er een dialoog op gang waarbij de verschillende professionals vertelden hoe zij hun onderwijs aanpassen aan de huidige generatie. “Het was fijn om met andere docenten te praten over hun manier van lesgeven. De contacten die ik heb gelegd bij deze bijeenkomst komen goed van pas als Douzelage Meerssen in oktober 2023 jongeren ontvangt voor een jongerenconferentie over mediawijsheid en persvrijheid.”

Naast het inhoudelijk programma was er, zoals altijd, ook genoeg ruimte om elkaar te ontmoeten in informele sfeer. Dat de Douzelage-bijeenkomsten zorgen voor hechte, langdurige vriendschappen is ook terug te zien in de rol van Michelle Held. Zij is tijdens de bijeenkomst verkozen tot board-member van de jongeren beweging. Dit houdt in dat zij in de toekomst meer projecten gaat organiseren voor jongeren uit verschillende Europese Unie landen. Daarnaast onderhoudt zij contacten met leeftijdsgenoten uit het buitenland. “Ik wil me bezig houden met op welke manier de jongere doelgroep het beste te benaderen is, maar ook welke activiteiten aansluiten bij hun leefwereld.”, aldus Michelle.

De bijeenkomst was tevens de laatste bijeenkomst van het Douzelage Project Juniors for Seniors, waar de eindconclusies werden gepresenteerd. De inspiratie die hier is opgehaald, wordt natuurlijk meegenomen naar Meerssen. Verschillende Douzelage-leden zullen in de korte toekomst concrete ideeën presenteren aan verschillende organisaties die betrokken zijn bij zowel jongeren als ouderen in Meerssen. Op die manier worden sommige ideeën, die in het buitenland al goed bleken te werken, ook werkelijkheid in Meerssen.

De volgende Douzelage jongeren- en onderwijsconferentie vindt plaats in mei 2023 in Rovinj, Kroatië. We zijn altijd op zoek naar jongeren en onderwijsprofessionals die het leuk vinden om mee te gaan. Kijk voor meer informatie op www.douzelage.eu of www.douzelagemeerssen.nl.