Dit project van Douzelage wordt mede gefinancierd vanuit het EU-programma Citizens, Equality Rights and Values Programme (CERV) en beoogt de solidariteit van jongeren met ouderen te bevorderen.

Het project « Juniors voor senioren – actief ouder worden » werd gefinancierd met de steun van de Europese Unie in het kader van het programma “Europa voor de burger”

Van toepassing op Deel 2 – Maatregel 2.2 “Netwerken van steden”

Maatregel 2.3 “C ivil Society Projecten

Onderdeel 1 – ” Europese herinnering

Binnen dit project zijn 6 evenementen uitgevoerd:

Evenement 1 ”Een internationale bijeenkomst van burgemeesters over de ontwikkeling en uitwisseling van participatieve praktijken”Škofja Loka, Slovenië

Deelname: Bij het evenement waren 50 burgers betrokken, waaronder 24 deelnemers uit de stad Škofja Loka, Slovenië; 2 deelnemers uit de stad Judenburg, Oostenrijk; 2 deelnemers uit de stad Kőszeg, Hongarije; 2 deelnemers uit de stad Bad Kötzting, Duitsland; 2 deelnemers uit de stad Chojna, Polen; 4 deelnemers uit de stad Sušice, Tsjechië; 2 deelnemers uit de stad Siret, Roemenië; 2 deelnemers uit de stad Rokiškis, Litouwen; 2 deelnemers uit de stad Rovinj, Kroatië; 2 deelnemers uit de gemeente Meerssen, Nederland; 2 deelnemers uit de stad Maasmechelen, België. 2 vertegenwoordigers uit Sherborne, UK en 3 vertegenwoordigers uit Sesimbra, Portugal namen ook deel aan de bijeenkomst. Albanië werd vertegenwoordigd door hun ambassadeur, de heer Pëllumb Qazimi.

Locatie / data: Het evenement vond plaats in Škofja Loka (Slovenië), van 26 tot 28 september 2019.

Korte beschrijving:

Het evenement stond in het teken van participatieve praktijken. Gemeentelijke vertegenwoordigers en eregast van de Albanese ambassadeur woonden de presentaties bij van geselecteerde voorbeelden van goede participatieve praktijken en het stapsgewijze proces om de participatieve begroting te implementeren.

Burgemeesters, loco-burgemeesters en directeuren van gemeentebesturen uit zustersteden en partnersteden waren de belangrijkste aanwezigen op de internationale bijeenkomst. Na de inleidende presentatie van het centrale onderwerp, de methoden en de doelstellingen van de bijeenkomst, spraken Raf Terwingen, de burgemeester van de zusterstad Maasmechelen, Elke Florian, loco-burgemeester van Judenburg in Stiermarken (Oostenrijk), en Janez Černe van de naburige gemeente Kranj, presenteerde geselecteerde voorbeelden van goede participatieve praktijken. Een rode draad van verschillende succesvolle praktijken is het creëren en opbouwen van vertrouwen dat de gemeenschap en samenwerking versterkt, het introduceren van praktijken die zeer inclusief zijn, door alle burgers kunnen worden gebruikt, duurzaam zijn en (intergenerationele) samenwerking stimuleren.

In het tweede deel introduceerden de twee gastheren het stapsgewijze proces en de procedures die hebben geleid tot de introductie, implementatie en werking/werking van het participatieve budget in de gemeente Ajdovščina, waar de medewerkers baanbrekend werk hebben verricht op dit gebied in Slovenië.

In het laatste deel van de internationale bijeenkomst namen de deelnemers deel aan de workshop, presenteerden ze ideeën en deden ze concrete suggesties over hoe participatie geïmplementeerd zou kunnen worden en hoe het succesvol zou kunnen zijn voor ouderen en jongeren in hun lokale gemeenschap. Na afloop van de workshops werden de deelnemers geïnformeerd over de toekomstige gang van zaken en over het programma van het internationale project Europe for Citizens, dat zal uitmonden in de organisatie van een internationale conferentie in Škofja Loka, in mei 2020.

In het avondgedeelte van de bijeenkomst bespraken de deelnemers het aan de orde gestelde onderwerp en maakten plannen over de organisatie en inhoud van de volgende vijf bijeenkomsten, die zullen worden gehouden in Judenburg, Škofja Loka, Kőszeg, Kruja en Bad Kötzting.

Evenement 2 “Uitdagingen van kwaliteitsveroudering van senioren” Škofja Loka, Slovenië

Deelname: Bij het evenement waren 95 burgers betrokken, waaronder 61 deelnemers uit de gemeente Škofja Loka, Slovenië, 2 deelnemers uit Bashkia Kruje, Albanië, 3 deelnemers uit Stadtgemeinde Judenburg, Oostenrijk, 5 deelnemers uit Stadt Bad Kötzting, Duitsland, 3 deelnemers uit Bundoran, Ierland, 4 deelnemers uit Mesto Sušice, Tsjechië, 4 deelnemers uit de gemeente Rokiškis, Litouwen, 4 deelnemers uit Kőszeg Város, Hongarije, 3 deelnemers uit Orasul Siret, Roemenië, 6 deelnemers uit Vereniging Meerssen, Nederland.

Locatie / Data: Het evenement vond plaats in Škofja Loka (Slovenië), van 3/9/2020 tot 5/9/2020

Korte beschrijving:

Het evenement in Škofja Loka was gericht op het oplossen van de uitdagingen van kwalitatief ouder worden van senioren door middel van workshops en de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken. Het programma is op maat gemaakt voor de behoeften van vier doelgroepen: ambtenaren, docenten, studenten en senioren.

Donderdag 3 September:

De eerste dag stond in het teken van de aankomst en accommodatie van de deelnemers. De deelnemers leerden het historische centrum van Škofja Loka kennen tijdens een rondleiding en een bezoek aan de opening van de culturele tentoonstelling. De dag werd afgesloten met een welkomstdiner, wat een uitstekende gelegenheid was voor de introductie van de traditionele Sloveense keuken, multiculturele dialoog en binding tussen de deelnemers.

Vrijdag 4 september:

Op de tweede dag werd het gedetailleerde programma van alle 5 toekomstige evenementen met de keynote “Uitdagingen van veroudering in Europese steden” aan de deelnemers voorgesteld. Na de plenaire inleiding werden 4 parallelle workshops voor elke doelgroep (ambtenaren, docenten, studenten, senioren) uitgevoerd. Alle vier de workshops waren gestructureerd rond de belangrijkste elementen:

• Presentatie van deelnemers

• De vergrijzingssituatie in elke stad (cijfers en trends)

• Belangrijkste uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd

• Enkele best practices voor het aanpakken van vergrijzing in uw gemeente

Tijdens de seniorenworkshop die plaatsvond in het gebouw van de openbare universiteit, presenteerden sprekers de vergrijzing, de belangrijkste uitdagingen en de beste praktijken in hun stad, samen met de maatschappelijke organisaties die zich met ouderen bezighouden. Deelnemende steden stuurden hun eigen materiaal en lichtten hun mening toe. Deze materialen werden gepresenteerd en besproken in de workshop.

Tijdens de workshop van de ambtenaar werden goede praktijken in elk gemeentebestuur belicht, zoals de oprichting van een seniorenraad, een senior coördinator, gebouwen voor meerdere generaties enz. Naast goede praktijken werden andere mogelijke oplossingen geïdentificeerd, zoals speelplaatsen voor meerdere generaties in de gemeenschappen. Een deel van de workshop was gewijd aan het signaleren van problemen in bejaardentehuizen in elke gemeente en aan nieuwe ideeën om nieuwe activiteiten voor senioren te introduceren in het licht van de corona-veiligheidsmaatregelen. De conclusie van de workshop was dat veel gemeentebestuurders met dezelfde problemen kampen en dat het voor alle betrokken gemeenten zeer gunstig zou zijn als de officiële website van het stedennetwerk Douzelage een eigen rubriek zou hebben met projecten en ideeën zodat andere gemeenten hiernaar kunnen verwijzen voorbeelden van beste praktijken.

De workshop voor leerkrachten behandelde de vergrijzing, trends en lokaal beleid en praktijken in deelnemende trektochten vanuit de visie van verschillende doelgroepen met als doel vertrouwd te raken met verschillende situaties en uitdagingen en bestaande praktijken in deelnemende steden.

Evenement 3 ”Intergenerationele samenwerking en e-educatie voor senioren” Kőszeg, Hongarije

Deelname: Bij het evenement waren 90 burgers betrokken, waaronder 51 deelnemers uit Kőszeg Város, Hongarije , 5 deelnemers uit de gemeente Škofja Loka, Slovenië, 4 deelnemers uit Stadtgemeinde Judenburg, Oostenrijk, 5 deelnemers uit Stadt Bad Kötzting, Duitsland, 3 deelnemers uit Mesto Sušice, Tsjechië, 3 deelnemers uit gemeente Rokiškis, Litouwen, 2 deelnemers uit Tryavna, Bulgarije, 3 deelnemers uit Orasul Siret, Roemenië, 3 deelnemers uit Vereniging Meerssen, Nederland, 4 deelnemers uit Zvolen, Slowakije, 4 deelnemers uit Chojna, Polen, 1 deelnemer uit Holstebro, Denemarken en 2 deelnemers uit Agros, Cyprus.

Locatie/data: het evenement vond plaats in Kőszeg, Hongarije, van 26/08/2021 tot 29/08/2021

Korte beschrijving :

Het evenement in Kőszeg richtte zich op de relatie tussen senioren en moderne technologie, e-educatie van senioren, verandering van opleiding, reizen en communicatiemogelijkheden. Workshops, presentaties, discussies, uitwisseling van ervaringen en good practices en studiebezoeken werden gebruikt om onze doelen te bereiken. De belangrijkste doelgroepen waren docenten en studenten, maar ook de aanwezigheid en het standpunt van enkele senioren en ambtenaren waren belangrijk.

Donderdag 26 augustus:

De eerste dag stond vooral in het teken van de aankomst en huisvesting van internationale deelnemers en hun registratie. De openingsceremonie begon met een opmerkelijk pianoconcert van een 107-jarige dame; het past helemaal bij het thema van het project. De deelnemers werden begroet door het hoofd van de lutherse school, waar de vergaderingen plaatsvonden, en door het hoofd van de organisator van stedenbanden. De moderator, een jonge universiteitsstudent, vroeg de deelnemers zich kort voor te stellen. De delegaties gaven ook die cadeautjes die – als verrassing – de volgende dag in de tentoonstellingskast werden gelegd. De avond werd afgesloten met een welkomstdiner, een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de traditionele Hongaarse keuken, de multiculturele dialoog en de band tussen de deelnemers.

Vrijdag 27 augustus:

Twee korte lezingen hielpen de deelnemers om op te warmen, en om zich op het groepswerk in te leven. De titel van de eerste lezing was een korte zin: Jij wordt ook oud. Claire Strasbaugh presenteerde advies over planning voor een goede levenskwaliteit van een dame die deze zomer haar 100-jarige verjaardag vierde. Hierna gaf Anna Heitler de presentatie van de resultaten van de vragenlijst over de woonsituatie van jongeren en ouderen. De vragenlijst – die een half jaar voor het evenement naar de partnersteden werd gestuurd – werd beantwoord door ongeveer 600 senioren in 12 landen. De lezingen werden gevolgd door workshops in 4 gemengde groepen (naar leeftijd en land). De deelnemers werden verdeeld in 4 groepen die – indien mogelijk – elk land in elke groep vertegenwoordigd kon zijn. De eerste groep besprak het volgende: Wat ik leuk/niet leuk vind aan jonge mensen/oude mensen. De tweede groep besprak de stereotypen over jongeren/oude mensen. De derde groep besprak het volgende: Waar ben ik wel/niet jaloers op jonge/oude mensen. De vierde groep besprak de goede en slechte effecten van de pandemie op de relatie tussen jongeren en senioren.

Na de workshops en groepsfoto ging het werk verder met een groepsinterview. De paneldiscussie, gemodelleerd naar de Hongaarse talkshow Ridikül, bestond uit een multinationale groep ‘gasten’ van meerdere generaties en twee Hongaarse middelbare scholieren die optraden als gastheren of interviewers. Naar aanleiding van die steekproef zijn zeven deelnemers eerder gevraagd om deel te nemen aan het programma. De onderwerpen waren: Communicatie vroeger en nu; Reismogelijkheden vroeger en nu. De twee Hongaarse verslaggevers, Anna Benedikti en Hanna Andrasek (beide studenten) spraken met interessante gasten die uit verschillende geografische regio’s en leeftijdsgroepen kwamen.

Na de lunch ging het werk verder met een workshop over onderwijsmethoden. Als opwarmertje of introductie deelde Claire Strasbaugh het interview met haar 100-jarige oma die vertelde over haar ervaringen. Hierna vormden de deelnemers 3 groepen: studenten, docenten, andere (ouders, grootouders etc.). In 3 klaslokalen werden workshops georganiseerd over de veranderende onderwijsmethodes (Pruisisch, modern, digitaal etc.). Na de workshop vatten de groepsleiders de discussieresultaten samen.

Na de koffiepauze was het laatste onderdeel een korte presentatie van de good practices. praktijken op de volgende gebieden; ICT doceren voor senioren, sociale inclusie van senioren, fysiek en mentaal fit houden van senioren, wat krijgen senioren van jongeren en vice versa? Partners werd gevraagd om die methoden te benadrukken die ze nog niet eerder hebben gezien en die succesvol waren in hun buurt.

Zaterdag 28 augustus:

Het hele programma op zaterdag droeg bij aan de workshops en discussies van de vorige dag. Het begon met een stadsbezoek, maar op een ongebruikelijke manier. Eerst spraken enkele leden van de “Darabonts” (een historische vereniging) over de Turkse belegering (1532) die Kőszeg in heel Europa bekend maakte. Het was ook een goed voorbeeld van de samenwerking tussen oudere en jongere leden, hun leeftijd varieert tussen de 17 en 81 jaar.

Na deze presentatie gaf de rondleiding een impressie van het leven in een 800 jaar oude stad. Niet alleen de 500 jaar oude gebouwen, maar ook de traditie, de eremarkt maakte indruk op de buitenlandse bezoekers. Een andere groep schreef zich in voor fietsbezoek aan de stad en omgeving. Ondertussen konden beide groepen voorbeelden zien van de inspanningen van de stadsleiders om oudere mensen te helpen met het repareren van wegen, trottoirs enz.

De rondleiding eindigde in het Town Twinning Park – of Europe Park – waar deelnemers konden zien hoe Kőszeg zijn talrijke partnersteden viert, hoe de lokale overheid en verenigingen de partners van de stad presenteren aan de burgers en bezoekers. Na de lunch werden de deelnemers meegenomen naar het IJzeren Gordijn Museum, een openluchtmuseum waar delen van het IJzeren Gordijn te zien zijn. De dag en het geheel werd afgesloten met een multicultureel optreden van een volksmuziekgroep en een galadiner.

Evenement 4 “Mobiliteit en toegankelijkheid voor senioren” Judenburg, Oostenrijk

Deelnemers: Bij het evenement waren 75 burgers uit de deelnemende steden betrokken; 40 deelnemers uit de stad Judenburg/Oostenrijk, 16 deelnemers uit de stad Skofja Loka/Slovenië, 3 deelnemers uit de stad Bad Kötzting/Duitsland, 2 deelnemers uit de stad Bundoran/Ierland, 3 deelnemers uit de stad Susice/ Tsjechië, 4 deelnemers uit de stad Rokiskis/Litouwen, 4 deelnemers uit de stad Köszeg/Hongarije, 3 deelnemers uit de stad Meerssen/Nederlands Het evenement in Judenburg was gericht op het thema “Mobiliteit en toegankelijkheid voor senioren”. Het programma was toegesneden op de doelgroepen ambtenaren (met name politici) en senioren.

Locatie / Data: Het evenement vond plaats in Judenburg (Oostenrijk), van 23 tot 25 september 2021.

Korte beschrijving:

24 september

Het congres werd geopend door Hannes Dolleschall, burgemeester van de stad Judenburg, Elke Florian, vice-burgemeester van de stad Judenburg, Thorsten Wohleser, gemeenteraadslid en organisator van “Douzelage” Judenburg, Annigje Krytbosch, voorzitter van “Douzelage” en Miha Jese , organisator van ‘Juniors for Seniors’ – actief ouder worden. Daniel Peter Gressl – de initiatiefnemer van de Ö-Nurse Judenburg – een allesomvattend gezondheidsadviesbureau en expert in de zorgsector, was uitgenodigd als key-note spreker. deze toespraak was “Challenges of Aging”, waar de huidige ontwikkelingstrend van senioren werd gepresenteerd en besproken. Met name de behoeften van een zogenaamde wijkverpleegkundige kwamen aan bod. Na de toespraak werden 3 workshops uitgevoerd.

De eerste workshop ging over de huidige situatie in de deelnemende steden. Dit omvat met name suggesties voor verbetering en bestaande obstakels voor ouderen en in het bijzonder mensen met beperkte mobiliteit, evenals voorbeelden van ‘best practice’ uit de deelnemende steden.

Elke deelnemende stad heeft hiervoor een lezing voorbereid, met de presentaties van de afzonderlijke steden als bijlage.

De tweede workshop werd uitgevoerd volgens het principe ‘leren door te doen’. Er werden vier routes gedefinieerd waarin de deelnemers de mogelijkheid kregen om zelf barrières te overwinnen in een rolstoel, een rollator, een kinderwagen en het gebruik van een bril om blind te zijn. Voorbeelden van beste praktijken uit de gaststad Judenburg werden getest en er werden onoverkomelijke obstakels gesignaleerd. Deze close-up benadering werd zeer positief ontvangen en heeft het uiterst belangrijke onderwerp op een zeer informatieve manier tastbaar kunnen maken en heel wat AHA-ervaringen opgeleverd! In de daaropvolgende gespreksrondes zouden deze ervaringen kunnen worden uitgewisseld en gedocumenteerd.

Bij de derde workshop werden de twee focusgroepen “Ambtenaren” en “Senioren” opgesplitst in twee werkgroepen. De bevindingen van de individuele deelnemende steden uit workshop 1 en van de stadswandeling uit workshop 2 werden besproken en specifieke toepassingen voor de individuele steden werden afgeleid.

Evenement 5, Bad Kotzing, Duitsland

Deelname: Bij het evenement waren 53 burgers betrokken, waaronder 4 deelnemers uit Judenburg, Oostenrijk, 5 deelnemers uit Škofja Loka, Slovenië, 7 deelnemers uit Kőszeg, Hongarije, 20 deelnemers uit Bad Kötzting, Duitsland, 3 deelnemers uit Sušice, Tsjechische Republiek, 3 deelnemers uit Rokiškis, Litouwen, 7 deelnemers uit Meerssen, Nederland, en 3 deelnemers uit Bundoran, Ierland, 1 deelnemer uit Altea, Spanje.

Locatie / Data: Het evenement vond plaats in Bad Kötzting, Duitsland, van 21/04/2022 tot 23/04/2022

Korte beschrijving:

Het evenement in Bad Kötzting concentreerde zich op de woonvormen en manieren van leven, evenals de mogelijkheden om samen te leven in de Europese partnersteden. Er werden ook aanbiedingen in de steden van Europa gepresenteerd die het samenleven van jong en oud bevorderen en voorbeelden uit de praktijk werden direct ter plaatse in Bad Kötzting getoond.

Donderdag 21.04.2022

Bij aankomst ontvingen alle deelnemers een informatietas met folders over interessante plaatsen die door de Europese Unie werden gepromoot op het gebied van internationaal begrip aan de Duits-Tsjechische grens en informatiemateriaal van het informatiecentrum “Europe Direct”.

De officiële opening van het evenement vond plaats in het park in de stad Bad Kötzting, waar Europese gasten werden begroet door traditionele Beierse fanfaremuziek in de buurt van de zogenaamde “Europe Stone Circle” met enkele traditionele marsen uit Beieren, Bohemen, Oostenrijk en Slovenië . De jongerenraadsleden organiseerden de opening en droegen traditionele kleding. De oorlog in Oekraïne en de komende uitdagingen voor Europa werden besproken in de openingstoespraken van de belangrijkste organisatoren. Na de toespraken konden de deelnemers tijdens een kleine receptie van gedachten wisselen.

Vrijdag 22.04.2022

Na het ontbijt vergezelden jongeren uit Bad Kötzting de delegaties naar de plaatselijke middelbare school.

Het programma begon met de presentatie van de resultaten van de vragenlijst over de woonsituatie van jongeren en ouderen. Na de presentatie van de resultaten werden de deelnemers uitgenodigd om te spreken, te discussiëren en commentaar te geven op de resultaten.

Daarna werden de deelnemers in groepen verdeeld en bespraken voorbereide vragen. Hieronder leest u eerst de vragen en daarna kort samengevatte antwoorden die in de loop van de discussies naar voren zijn gekomen.

De delegaties van de Europese partnersteden presenteerden de projecten en de beste voorbeelden van succesvolle implementatie in de respectieve partnersteden. De resultaten van de verschillende benaderingen zijn gepresenteerd, met elkaar besproken en al vastgesteld.

Na de lunchpraatjes over de overeenkomsten en verschillen in Europa, gingen de delegaties van de partnersteden op weg naar het eerste best-practice-voorbeeld in Bad Kötzting. Het is een bejaardentehuis met een kleuterschool. Senioren en kinderen leven hier samen en verrijken elkaar. Daarna een korte rondleiding door de stad werd aangevuld met historische verslagen van de archivaris.

Aan het einde van de workshopdag bezochten de deelnemers het zogenaamde “Sinocur”-gebouw” (nieuw kuur- en preventiecentrum). Daar hoorden de gasten een interessante lezing van prof. dr. Wühr over het unieke gezondheidsaanbod voor de bewoners en bezoekers van de stad.

Na het diner werd het programma afgesloten toen de jongeren uit Bad Kötzting hun speciaal ontwikkelde Europa-quiz presenteerden. De soms lastige vragen over de Europese Unie daagden de gasten, die met veel enthousiasme deelnamen, uit.

Zaterdag 23.04.2022

Het programma op deze dag was een vrijwillig, aanvullend programma, dat grotendeels werd georganiseerd door de jongeren van de stad Bad Kötzting. Tijdens de aanbiedingen wisselden de Europese vrienden van gedachten. Vreemdelingen werden vrienden door gezamenlijke activiteiten. De delegaties die nog niet zijn vertrokken, konden kiezen uit drie vrijetijdsmogelijkheden:Bezoek aan de SPA AQACUR,Wandelen op de Planet-Way met een bezoek aan ons geodetisch observatorium in Wettzell,Wandelen op de berg “Kaitersberg”.’s Avonds konden de delegaties bezocht het staatscasino in Bad Kötzting.

Evenement 6 Eindconclusies van het project en de algemene vergadering van de vereniging van Europese steden “DOUZELAGE”, Škofja Loka, Slovenië

Deelname: Bij het evenement waren 242 burgers betrokken, 99 deelnemers uit de stad Škofja Loka, 1 deelnemer uit Bashkia Kruje, 4 deelnemers uit Stadtgemeinde Judenburg, Oostenrijk, 9 deelnemers uit Stadt Bad Kötzting, Duitsland, 4 deelnemers uit Asiklkala Kunta, Finland, 6 deelnemers uit Douzelage Bandoren, Ierland, 8 deelnemers uit Mesto Sušice, Tsjechië, 6 deelnemers uit de gemeente Rokiškis, Litouwen, 7 deelnemers uit Koszeg Varos Onkormanyzata, Hongarije, 7 deelnemers uit Holstebro Douzelage, Denemarken, 5 deelnemers uit Tryavna, Bulgarije, 6 deelnemers uit Orasul Siret, Roemenië, 15 deelnemers uit Vereniging Meerssen, Nederland, 6 deelnemers uit Chojna, Polen, 2 deelnemers uit Agros, Cyprus, 4 deelnemers uit Rovinj-Rovigo, Kroatië, 6 deelnemers uit Sesimbra, Portugal, 5 deelnemers uit Altea, Spanje , 7 deelnemers uit Granville, Frankrijk, 10 deelnemers uit Marsaskala, Malta, 3 deelnemers uit Niederanven, Luxemburg, 3 deelnemers mieren uit Oxelosund, Zweden, 12 deelnemers uit Sherbourne, Verenigd Koninkrijk, 3 deelnemers uit Sigulda, Letland en 4 deelnemers uit Turi, Estland.

Locatie / Data: Het evenement vond plaats in Škofja Loka (Slovenië) in het cultureel centrum Sokolski dom, in Gymnasia Škofja Loka, en jeugdcentrum Rdeča ostriga van 25.8.-28.8.2022

Korte beschrijving:

Het driedaagse evenementenprogramma was gericht op bijeenkomsten en workshops gescheiden op de drie locaties voor de drie groepen deelnemers: ambtenaren, docenten en studenten. De workshops van alle groepen werden ook aan senioren gepresenteerd. Samen – door de presentatie van de conclusies van het internationale project ‘Juniors for Seniors – active aging’ – probeerden we ook oplossingen te vinden voor een andere uiterst actuele uitdaging: hoe een actieve samenwerking tussen jongeren en ouderen tot stand te brengen, te behouden en te versterken! De belangrijkste onderwerpen/uitdagingen van deze hoogwaardige projecten waren: e-educatie voor senioren, (openbaar/toegankelijk) vervoer, bereikbaarheid en leefomstandigheden voor senioren en jongeren. We zochten naar oplossingen door de lens van vier focusgroepen: ambtenaren, docenten, studenten en senioren.

Donderdag 25 Augustus

De officiële lancering van de algemene vergadering vond plaats in Sokolski dom in Škofja Loka, waar de tentoonstelling van de vorige Douzelage-fotowedstrijden werd geopend.

Vrijdag 26 Augustus

Het educatieve bijeenkomstprogramma werd georganiseerd met een team van leraren van de Škofja Loka Grammar School. We wilden onze schoolpraktijken, lokale ngo’s met hun verschillende activiteiten delen en tot slot werd de gastdocenten uit 26 EU-landen gevraagd om hun voorbeelden van junioren voor seniorensamenwerking en de nieuwe uitdagingen waarmee ze omgaan te delen. Er werden verschillende workshops georganiseerd op de Škofja Loka Grammar school, waar we de vele mogelijkheden bespraken die de scholen in de EU hebben als het over ouderen gaat: verschillende schoolprojecten, vrijwilligerswerk in lokale gemeenschappen en instellingen voor bejaardentehuizen, en verschillende activiteiten in hun lokale gemeenschapscentra.

Aan de andere kant presenteerden Sloveense ngo’s (Škofja Loka Pensioners’ Association Centre, Adult Education Centre, en anderen) hun lokale en nationale programma’s over het Sloveense institutionele systeem voor ouderenzorg en intergenerationele ondersteuning voor ouderen, en vrijwilligersverenigingen.

In de discussie die daarop volgde, bleek dat we allemaal min of meer dezelfde praktijken delen als we het hebben over generatieoverschrijdende activiteiten in verschillende Douzelage-steden.

Een van onze workshops was gericht op lokaal cultureel erfgoed (decoratie van honingbroodharten). We besloten een expert over onze tieners uit te nodigen, dr. Žan Lep, Pedagogisch Instituut Ljubljana, die een lezing voorbereidde voor EM-deelnemers: We moeten het hebben over de zoomers. De EM-deelnemers geven allemaal les op middelbare scholen, wat betekent dat we allemaal dezelfde problemen hebben, aangezien jongeren geboren na 2000 (dwz de zoomers) in heel Europa hetzelfde zijn.

Tot slot was er tijd voor de gastdocenten om hun lokale praktijk te presenteren. We realiseerden ons dat elke stad (en bijgevolg) elke school met de hulp van lokale NGO’s, gemeenten, en ook landelijk via een breed scala aan verschillende activiteiten, projecten en programma’s actief voor ouderen zorgt.

Vrijdag was de meest intense dag als het gaat om activiteiten van de Youth Meeting. Het eerste deel van de activiteiten vond plaats bij MKC Pri rdeči ostrigi. Om te beginnen leerden we elkaar kennen via enkele ijsbrekerspellen om ons meer ontspannen en vertrouwd met elkaar te voelen. Wat volgde was een mooie presentatie van de afgevaardigden uit Bulgarije, die ons precies lieten zien hoe ze zorgen voor een geweldige intergenerationele coëxistentie en actief ouder worden. Vervolgens hebben we in een groep gesproken over onze eigen ervaringen en good practices op dat gebied. Na de workshops en later de lunch hadden we wat ontspannende activiteiten: knutselworkshops bij Centre DUO voor de ene groep en beachvolleybal voor de andere.

Het dagprogramma werd afgesloten met een gemeenschappelijke sessie in Cinema Sora, waar de eindconclusies van het project werden gepresenteerd en besproken met alle deelnemers, ambtenaren, leraren, jongeren, verschillende ambassadeurs van EU-lidstaten, vertegenwoordigers van Sloveense seniororganisaties en gasten.

Zaterdag 27 augustus

De zaterdag begon met Escape city – Škofja Loka-editie, wat een geweldige manier was om de stad te leren kennen, waarna de deelnemers verschillende vrijetijdsactiviteiten bijwoonden die door de gastpartner werden georganiseerd. De officiële afsluiting van het evenement was op zaterdagavond tijdens een galadiner, waarbij alle deelnemers een certificaat van deelname ontvingen.

Aanvullend evenement JUNIORS VOOR SENIOREN – ACTIVE AGING PROJECTEN SESSIE IN ASIKKALA

Deelnemers: 1 deelnemer uit de stad Škofja Loka, 20 deelnemers uit de stad Asikkala

Locatie / data : Asikkala, Finland 16.9.2022

Korte beschrijving:

Miha Jese, lead partner projectmanager presenteerde het project aan de deelnemers (lokale jongeren en ouderen) en vertelde over verschillende sessies in andere steden die tijdens dit project hadden plaatsgevonden. Merja Palokangas-Viitanen, Eero Ala-Heikkilä en Saimi Vesterinen, leden van Asikkalas 2022 Deuzelage-delegatie vertelden over hun ervaringen tijdens de seminars en bijeenkomsten in Skofja Loka.

De presentatie van de projectervaring en conclusies werd gevolgd door de bespreking van de deelnemers.

This project by Douzelage is co-financed by the EU Citizens, Equality Rights and Values Program (CERV) and aims to promote solidarity between young people and the elderly.

The project « Juniors for seniors-active ageing » was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 “Networks of Towns”

Measure 2.3 “Civil Society Projects

Strand 1 – “European Rememberance

6 events have been carried out within this project:

Event 1 ”An International Meeting of Mayors on the topic of Development and Exchange of Participatory Practices”Škofja Loka, Slovenia

Participation: The event involved 50 citizens, including 24 participants from the city of Škofja Loka, Slovenia; 2 participants from the city of Judenburg, Austria; 2 participants from the city of Kőszeg, Hungary; 2 participants from the city of Bad Kötzting, Germany; 2 participants from the city of Chojna, Poland; 4 participants from the city of Sušice, Czech Republic; 2 participants from the city of Siret, Romania; 2 participants from the city of Rokiškis, Lithuania; 2 participants from the city of Rovinj, Croatia; 2 participants from the city of Meerssen, Netherland; 2 participants from the city of Maasmechelen, Belgium. 2 representatives from Sherborne, UK and 3 representatives from Sesimbra, Portugal also took part in the meeting. Albania was represented by their ambassador, Mr. Pëllumb Qazimi.

Location / Dates: The event took place in Škofja Loka (Slovenia), from 26th to 28th September 2019.

Short description:

The event was focused on participatory practises. Municipal representatives and guest of honour Albanian ambassador attended the presentations of selected examples of good participatory practices and step-by-step process how to implement the participatory budget.

Mayors, deputy mayors and directors of municipal administrations from twinned and partner towns were the main attendees of the international meeting. Following the introductory presentation of the central topic, methods and goals of the meeting, Raf Terwingen, the Mayor of the twinned town Maasmechelen, Elke Florian, Deputy Mayor of Judenburg in Styria (Austria), and Janez Černe from the neighbouring Municipality of Kranj, presented selected examples of good participatory practices. A common thread of various successful practices is in creating and building trust that strengthens the community and cooperation, in introducing practices that are very inclusive, can be used by all citizens, are sustainable and encourage (intergenerational) cooperation.

In the second part, the two hosts introduced the step-by-step process and procedures that led to the introduction, implementation and functioning/operating of the participatory budget in the municipality of Ajdovščina, where the employees have done pioneering work in this field in Slovenia.

In the final part of the international meeting, participants took part in the workshop, presented ideas and made concrete suggestions on how participation could be implemented and how it could be successful for the elderly and the young in their local communities. Upon completion of the workshops, the participants were informed about the future course of events and about the programme of the international project Europe for Citizens, which will culminate with the organization of an international conference in Škofja Loka, in May 2020.

In the evening part of the meeting, the participants discussed the topic addressed and made plans about the organisation and contents of the next five meetings, which will be held in Judenburg, Škofja Loka, Kőszeg, Kruja and Bad Kötzting.

Event 2 “Challenges of the quality aging of seniors”Škofja Loka, Slovenia

Participation: The event involved 95 citizens, including 61 participants from municipality of Škofja Loka, Slovenia, 2 participants from the Bashkia Kruje, Albania, 3 participants from Stadtgemeinde Judenburg, Austria, 5 participants from Stadt Bad Kötzting, Germany, 3 participants from Bundoran, Ireland, 4 participants from Mesto Sušice, Czech Republic, 4 participants from Municipality of Rokiškis, Lithuania, 4 participants from Kőszeg Város, Hungary, 3 participants from Orasul Siret, Romania, 6 participants from Vereniging Meerssen, Netherlands.

Location / Dates: The event took place in Škofja Loka (Slovenia), from 3/9/2020 to 5/9/2020

Short description:

The event in Škofja Loka focussed on solving the challenges of the quality aging of seniors through workshops and the exchange of experiences and good practices. The program was tailor-made for the needs of four target groups: officials, teachers, students and seniors.

Thursday, September 3rd:

The first day was dedicated to the arrival and accommodation of participants. The participants got to know the historical centre of Škofja Loka in a guided tour and a visit to the cultural exhibition opening. The day was concluded with a welcome dinner, which was an excellent opportunity for the introduction of traditional Slovenian cuisine, multicultural dialogue and bonding among participants.

Friday, September 4th:

On the second day the detailed program of all 5 future events with the keynote “Challenges of aging in European towns” was introduced to participants. After the plenary introduction 4 parallel workshops for each target group (officials, teachers, students, seniors) were implemented. All four workshops were structured around key elements:

Presentation of participants

The aging situation in each town (numbers and trends)

Key challenges you face

Some best practices in addressing aging in your town

At the Seniors` workshop which took place at Public University premises speakers presented the aging situation, the main challenges and the best practices in their towns together with the civil organizations dealing with elderly people. Participating cities sent their own materials and explained their view. These materials were presented and discussed in the workshop.

At the Official’s workshop good practices in each municipal administration were highlighted such as the establishment of a senior council, a senior coordinator, intergenerational buildings etc. Apart from good practices other possible solutions were identified such as Multigenerational playgrounds in the communities. One part of the workshop was dedicated to the identification of problems in elderly homes in each municipality and to new ideas how to introduce new activities for seniors in the light of corona safety measures. The conclusion of the workshop was that many municipal administrators are facing the same problems and it would be very beneficial for all towns involved if the official website of the town network Douzelage had its own section with projects and ideas so that other communities could refer to these best practice examples.

The Teachers’ workshop dealt with the ageing situation, trends and local policies and practices in participating tows in the view of different target groups with the aim of getting familiar with different situations and challenges and existing practices in participating towns.

Event 3 ”Intergenerational cooperation and seniors e-education” Kőszeg, Hungary

Participation: The event involved 90 citizens, including 51 participants from Kőszeg Város, Hungary, 5 participants from municipality of Škofja Loka, Slovenia, 4 participants from Stadtgemeinde Judenburg, Austria, 5 participants from Stadt Bad Kötzting, Germany, 3 participants from Mesto Sušice, Czech Republic, 3 participants from Municipality of Rokiškis, Lithuania, 2 participants from Tryavna, Bulgaria, 3 participants from Orasul Siret, Romania, 3 participants from Vereniging Meerssen, Netherlands, 4 participants from Zvolen, Slovakia, 4 participants from Chojna, Poland, 1 participant from Holstebro, Denmark and 2 participants from Agros, Cyprus.

Location/Dates: The event took place in Kőszeg, Hungary, from 26/08/2021 to 29/08/2021

Short description:

The event in Kőszeg focused on the relationship of seniors and modern technology, e-education of seniors, change of education, travel, and communication possibilities. Workshops, presentations, discussions, exchange of experiences and good practices and study visits were used to reach our goals. The main target groups were teachers and students, but the presence and point of view of some seniors and officials were also important.

Thursday, August 26th:

The first day was mostly dedicated to the arrival and accommodation of international participants and their registration. The opening ceremony started with a remarkable piano concert given by a 107-year-old lady; it completely fits to the project theme. Participants were greeted by the head of the Lutheran school, which was the site of the meetings, and by the head of the organizer Town Twinning Association. The moderator – a young University student asked the participants to introduce themselves shortly. Delegations also gave those presents which – as a surprise – were put into the exhibition cabinet next day. The evening finished with a welcome dinner, which was an excellent opportunity for the introduction of traditional Hungarian cuisine, multicultural dialogue, and bonding among participants.

Friday, August 27th:

Two short lectures helped the participants to warm up, and to tune into the group work. The title of the first lecture was a short sentence: You will be old, as well. Claire Strasbaugh presented advice on planning for a good quality of life from a lady who celebrated her 100-year birthday this summer. After this Anna Heitler gave the presentation of the questionnaire results on the living arrangements of youth and elderly. The questionnaire – sent to the partner towns half year before the event – was answered by about 600 seniors in 12 countries. The lectures were followed by workshops in 4 mixed groups (by age and nation). Participants were divided into 4 groups that – if possible – each nation could be represented in each group. The first group discussed the following: What I like/dislike about young people/old people. The second group discussed the Stereotypes about young people/old people. The third group discussed the following: What am I/am I not envious of young/old people. The fourth group discussed the good effects and bad effects of the pandemic on the relationship between young people and seniors.

After the workshops and group photo the work continued with a group interview. The panel discussion, modelled after the Hungarian talk show Ridikül, featured a multi-national, multi-generational group of “guests” and two Hungarian high school students acting as hosts or interviewers. Following that sample, seven participants were previously asked to take part in the program. The topics was: Communication earlier and now; Travelling opportunities earlier and now. The two Hungarian reporters, Anna Benedikti and Hanna Andrasek (both students) talked with interesting guests who were coming from different geographical region and age group.

After lunch the work continued with workshop about educational methods. As a warmup or introduction Claire Strasbaugh shared the interview with her 100-year-old grandmother who talked about her experiences. After this, participants formed 3 groups: students, teachers, other (parents, grandparents etc.). The workshops were organized in 3 classrooms about the changing educational methods (Prussian, modern, digital etc.). After the workshop group leaders summarized the discussion results.

After the coffee break the last part was short presentation of the good practices. practices on the following fields; teaching IT for senior, social inclusion of seniors, maintaining physical and mental fitness of seniors, what do seniors get from youngsters and vice versa? Partners were asked to highlight those methods they have not seen before and were successful in their neighbourhood.

Saturday, August 28:

The whole program on Saturday contributed to the workshops and discussions on the previous day. It started with a town visit, but in an unusual way. First, some members of the “Darabonts” (a historical association) talked about the Turkish siege (1532) which made Kőszeg well-known all over Europe. It was also a good example of the cooperation of older and younger members, as their age ranges between 17 and 81.

After this presentation the guided tour gave impression about the life in an 800-year-old town. Not only the 500-year-old buildings, but the tradition, the honour market impressed the foreign visitors. Another group signed up to bicycle visit of the town and its surrounding. Meanwhile both groups could see examples for efforts the town leaders try to help older people with repairing roads, sidewalks etc.

The guided tour finished at the Town Twinning Park – or Europe Park – where participants could see how Kőszeg celebrates its numerous partner towns, how the local government and associations present the town’s partners to the citizens and visitors. After the lunch participants were taken to the Iron Curtain Museum which is an open-air museum with parts of the Iron Curtain on exhibit. The day, and the whole event was concluded with a multicultural performance of a Folk music group, and gala dinner.

Event 4 “Mobility and Accessibility for Seniors “Judenburg, Austria

Participants:The event involved 75 citizens from the participating cities; 40 participants from the city of Judenburg/Austria,16 participants from the city of Skofja Loka/Slovenia,3 participants form the city of Bad Kötzting/Germany,2 participants form the city of Bundoran/Ireland, 3 participants from the city of Susice/Czech Republic, 4 participants form the city of Rokiskis/Lithuania, 4 participants form the city of Köszeg/Hungary, 3 participants form the city of Meerssen/NederlandsThe event in Judenburg focused on the topic of “Mobility and Accessibility for Seniors”. The program was tailored to the target groups of officials (especially politicians) and senior citizens.

Location / Dates: The event took place in Judenburg (Austria), from 23th to 25th September 2021.

Short description:

24th September

The congress was opened by Hannes Dolleschall, mayor of the City of Judenburg, Elke Florian, vice mayor of the City of Judenburg, Thorsten Wohleser, city councilor and organizer of “Douzelage” Judenburg, Annigje Krytbosch, president of “Douzelage” and Miha Jese, organizer of “Juniors for Seniors “- active aging.Daniel Peter Gressl – the initiator of the Ö-Nurse Judenburg – an all-encompassing health consultancy and expert in the care sector, was invited as a key-note speaker. The topic of this speech was “Challenges of Aging”, where the current development trend of senior citizens was presented and discussed. In particular, the needs of a so-called community nurse were addressed. After the speech 3 workshops were implemented.

The first workshop dealt with the current situation in the participating cities. This includes, in particular, suggestions for improvement and existing obstacles for the elderly and, in particular, people with reduced mobility, as well as “best practice” examples from the participating cities.

Each participating city has prepared a lecture for this purpose, with the presentations of the individual cities being attached.

The second workshop was carried out according to the principle of “learning by doing”. Four routes were defined in which the participants had the opportunity to overcome barriers themselves in a wheelchair, a walker, a stroller and using glasses for being blind. Best practice examples from the host city of Judenburg were tested and insurmountable obstacles were perceived. This close-up approach was received very positively and was able to make the extremely important topic tangible in a very informative way and generated quite a few AHA experiences! In the subsequent discussion rounds, these experiences could be exchanged and documented.

At the third workshop the two focus groups “Officials” and “Seniors” were divided into two working groups. The findings of the individual participating cities from workshop 1 and from the city walk from workshop 2 were discussed and specific applications for the individual cities were derived.

Event 5, Bad Kotzing, Germany

Participation: The event involved 53 citizens, including 4 participants from Judenburg, Austria, 5 participants from Škofja Loka, Slovenia, 7 participants from Kőszeg, Hungary, 20 participants from Bad Kötzting, Germany, 3 participants from Sušice, Czech Republic, 3 participants from Rokiškis, Lithuania, 7 participants from Meerssen, Netherlands, and 3 participants from Bundoran, Ireland, 1 participant from Altea, Spain.

Location / Dates: The event took place in Bad Kötzting, Germany, from 21/04/2022 to 23/04/2022

Short description:

The event in Bad Kötzting focused on the forms of housing and ways of life as well as the possibilities of living together in the European partner cities. Offers in the cities of Europe were also presented that promote the coexistence of young and old people and examples from practice were shown directly on site in Bad Kötzting.

Thursday, 21st.04.2022

At arrival all participants received an information bag with leaflets about interesting places that were promoted by the European Union in terms of international understanding on the German-Czech border and information material from the “Europe Direct” information centre.

The official opening of the event took place in the park in the town of Bad Kötzting where European guests were greeted by traditional Bavarian brass band music near the so-called “Europe Stone Circle” with some traditional marches from Bavaria, Bohemia, Austria and Slovenia. The youth council members organized the opening and wore traditional clothes. The war in Ukraine and the coming challenges for Europe were discussed in the opening speeches of the main organizers. After the speeches, the participants had the opportunity to exchange ideas at a small reception.

Friday, 22nd.04.2022

After breakfast, young people from Bad Kötzting accompanied the delegations to the local high school.

The program started with presentation of the questionnaire results on the living arrangements of youth and elderly. After the presentation of the results, the participants were invited to speak, discuss and comment on the results.

After that, the participants were divided into groups and discussed prepared questions. In the following you will first read the questions and then briefly summarized answers that arose in the course of discussions.

The delegations from the European partner cities presented the projects and best examples of successful implementation in the respective partner cities. The results of the different approaches were presented, discussed with each other and already adopted.

After lunchtime talks about the similarities and differences in Europe, the delegations from the partner cities set out for the first best-practice example in Bad Kötzting. It is a retirement home with a kindergarten. Seniors and children live together here and enrich each other. After that a short city tour was supplemented by archivist’s historical accounts.

At the end of the workshop day, the participants visited the so-called “Sinocur” building” (new spa and prevention centre). There the guests heard an interesting lecture by Prof. Dr. Wühr about the unique health offer for the residents and visitors of the city.

The program concluded after the dinner when the young people from Bad Kötzting presented their specially developed Europe quiz. The sometimes-tricky questions about the European Union challenged the guests, who took part with great enthusiasm.

Saturday, 23rd.04.2022

The program on this day was a voluntary, additional program, which was largely organized by the young people of the city of Bad Kötzting. During the offers, the European friends exchanged ideas. Strangers became friends through joint activities. The delegations that have not yet left could choose between three leisure options:Visit of the SPA AQACUR,Walking on the Planet-Way with a visit of our Geodetic Observatory in Wettzell,Hiking on the mountain “Kaitersberg”.In the evening, the delegations visited the state-run casino in Bad Kötzting.

Event 6 Final conclusions of the Project and the General Meeting of the association of the European towns “DOUZELAGE”, Škofja Loka, Slovenia

Participation: The event involved 242 citizens, 99 participants from the city of Škofja Loka, 1 participant from Bashkia Kruje, 4 participants from Stadtgemeinde Judenburg, Austria, 9 participants from Stadt Bad Kötzting, Germany, 4 participants from Asiklkala Kunta, Finland, 6 participants from Douzelage Bandoren, Ireland, 8 participants from Mesto Sušice, Czech Republic, 6 participants from Municipality of Rokiškis, Lithuania, 7 participants from Koszeg Varos Onkormanyzata, Hungary, 7 participants from Holstebro Douzelage, Danmark, 5 participants from Tryavna, Bulgaria, 6 participants from Orasul Siret, Romania, 15 participants from Vereniging Meerssen, Netherlands, 6 participants from Chojna, Poland, 2 participants from Agros, Cyprus, 4 participants from Rovinj-Rovigo, Croatia, 6 participants from Sesimbra, Portugal, 5 participants from Altea, Spain, 7 participants from Granville, France, 10 participants from Marsaskala, Malta, 3 participants from Niederanven, Luxembourg, 3 participants from Oxelosund, Sweden, 12 participants from Sherbourne, United Kingdom, 3 participants from Sigulda, Latvia and 4 participants from Turi, Estonia.

Location / Dates: The event took place in Škofja Loka (Slovenia) in the cultural centrum Sokolski dom, in Gymnasia Škofja Loka, and youth center Rdeča ostriga from 25.8.-28.8.2022

Short description:

The three days event program was focused on meetings and workshops separated on the three locations for the three groups of participants: Officials, Teachers, and Students. The workshops of all groups were presented also to Seniors. Together – through the presentation of the conclusions of the international ‘Juniors for Seniors – active aging’ project – we also tried to find solutions to another extremely contemporary challenge: how to establish, preserve and strengthen active cooperation between young people and the elderly! The main topics/key challenges of these high-quality projects were: seniors’ e-educations, (public/accessible) transport, accessibility, and living conditions for seniors and youth. We were looking for solutions through the lens of four focus groups: officials, teachers, students, and seniors.

Thursday, August 25th

The official launch of the general meeting took place in Sokolski dom in Škofja Loka, where there was an opening of the exhibition of the previous Douzelage photo contests.

Friday, August 26th

The education meeting program was organized with a team of Škofja Loka Grammar School teachers. We wanted to share our school practices, local NGOs with their various activities and finally, the guest teachers from 26 EU countries were asked to share their examples of juniors for seniors’ cooperation and the new challenges they cope with. Several workshops were organized at Škofja Loka Grammar school where we discussed many possibilities the schools in EU have when speaking of the elderly: various school projects, voluntary work in local communities and elderly home institutions, and different activities in their local community centers.

On the other side, Slovene NGOs (Škofja Loka Pensioners’ Association Centre, Adult Education Centre, and others) presented their local and national schemes on the Slovene elderly care institutional system and intergenerational support for the elderly, and volunteers’ associations.

In the discussion that followed it turned out that we all share more or less the same practices when speaking of cross-generation activities in different Douzelage towns.

One of our workshops focused on local cultural heritage (decoration of honey bread hearts). We decided to invite an expert on our teenagers, dr. Žan Lep, Pedagogical Institute Ljubljana, who prepared a lecture for EM participants: We should talk about the zoomers. The EM participants all teach in secondary schools, which means that we all share the same problems since young people born after 2000(i.e. the zoomers) are alike throughout Europe.

Finally, there was time for the guest teachers to present their local practices. We realized that every town (and consequently) every school with the help of local NGOs, municipalities, and also nationally through a wide range of different activities, projects and programs take active care of the elderly.

Friday was the most intense day when it comes to activities of the Youth Meeting. The first part of the activities took place at MKC Pri rdeči ostrigi. To start of we got to know each other through some ice-breaker games in order to feel more relaxed and familiar with each other. What followed was a lovely presentation of the delegates from Bulgaria, who showed us exactly how they ensure great intergenerational coexistence and active ageing. In a group we then talked about our own experiences and good practices in that field. After the workshops and later lunch, we had some relaxing activities – handcraft workshops at Center DUO for one group and beach volley for the other.

The days program concluded with a Common session in the Cinema Sora where the final conclusions of the project were presented and discussed with all participants officials, teachers, youth, several ambassadors of EU member states representatives of Slovenian senior organizations, and guests.

Saturday, August 27th

Saturday started with Escape city – Škofja Loka edition, which was a great way of getting to know the town after that the participants attended different leisure activities organized by the host partner. The event’s official closing was on Saturday evening at a gala dinner, where all the participants received certificates of participation.

Additional event JUNIORS FOR SENIORS – ACTIVE AGING PROJECTS SESSION IN ASIKKALA

Participants: 1 participant from the city of Škofja Loka, 20 participants from the city of Asikkala

Location / Dates: Asikkala, Finland 16.9.2022

Short description:

Miha Jese, lead partner project manager presented the project to the participants (local youth and elderly) and told about different sessions in other cities that had taken place during this project. Merja Palokangas-Viitanen, Eero Ala-Heikkilä and Saimi Vesterinen, members of Asikkalas 2022 Deuzelage-delegation told about their experience at the seminars and meetings in Skofja Loka.

The presentation of the project experience and conclusions was followed by the discussion of the participants.

Het project dat door Skofja Loka georganiseerd is heet “Juniors for Seniors – active ageing”. Dit project van Douzelage wordt mede gefinancierd vanuit het EU-programma Citizens, Equality Rights and Values Programme (CERV) en beoogt de solidariteit van jongeren met ouderen te bevorderen.

Van 3 tot 5 september 2020 heeft een voorbereidende bijeenkomst plaatsgevonden in Skofja Loka, waarbij enkele deelnemers aanwezig waren en velen deelnamen via een videoverbinding. Het onderwerp was “Participatory Budgets”. Een tweede bijeenkomst, het startschot van de inhoudelijke sessies, werd in september 2020 eveneens in Skofja Loka georganiseerd. De derde bijeenkomst over de interactie tussen de jongere generaties en de ouderen, werd in augustus 2021 gehouden in Köszeg. En de vierde bijeenkomst over toegankelijkheid en bereikbaarheid voor ouderen werd door Judenburg georganiseerd in september 2021.

De resultaten van deze bijeenkomsten zijn vastgelegd in onderstaand rapporten. De verslagen van de resterende bijeenkomsten zullen binnenkort worden gepubliceerd op deze website. Het totale project is op 27 augustus 2022 op het einde van de General Meeting in Skofja Loka gepresenteerd.

Klik op onderstaande afbeeldingen om de rapporten te downloaden.