Oprichting Douzelage Meerssen

Op initiatief van de gemeente Granville in Normandië Frankrijk is in 1991 de Douzelage opgericht, een stedenband tussen 12 steden uit de toenmalige Europese Unie, waaronder de gemeente Meerssen. De gemeenteraad van Meerssen besloot in 1990 unaniem de gemeente lid te maken.

In mei kwamen de vertegenwoordigers van deze twaalf steden voor het eerst bij elkaar in Granville om de stedenband Douzelage te starten. Namens de gemeente Meerssen heeft de toenmalige burgemeester de gezamenlijke oprichtingsakte ondertekend. Met deze ondertekening werd de deelname van de gemeente Meerssen aan de Douzelage stedenband definitief bevestigd. In Meerssen werd daarop ter behartiging van de belangen van deze Douzelage uitwisselingen, de Vereniging “ Meerssen in Europa” opgericht, waarin zowel vertegenwoordigers van de gemeente als burgers zitting namen. Deze rechtspersoon werd op 24 juni 1992 officieel geregistreerd bij de kamer van koophandel als Vereniging “Meerssen in Europa”.

 

Ontstaan naam “Douzelage”

De naam Douzelage is ontstaan uit douze (twaalf ) en jumelage (stedenband). Het was een idee van Karel Majoor, die de naam als zodanig heeft gelanceerd. Daarna werd Douzelage als algemene naam van deze unieke stedenband in Europa aangenomen. Als eerste algemeen president van de Douzelage werd in 1992 burgemeester Karel Majoor gekozen en benoemd. Hij vervulde deze functie vier jaar, totdat hij werd opgevolgd door dhr. Jeremy Barker uit Sherborne Engeland. Enige jaren later werd dhr. Ed Weber uit Niederanven Luxemburg benoemd tot de volgende algemeen president van de Douzelage. In 2009 werd hij opgevolgd dhr. J. Cezary Salamonczyk uit de Douzelage gemeente Chojna in Polen. Sinds 2016 is mw. Annigje Kruytbosch de voorzitter, en het bestuurscentrum is weer in Meerssen.

Meerssen,_Proosdijpark04