Skofja Loka, impressies uit de 46e DOUZELAGE-meeting

 Van 25 tot en met 28 augustus heeft in onze Sloveense Douzelage-partnergemeente Skofja Loka de 46e integrale Douzelagemeeting plaatsgevonden. Integraal, dat wil zeggen een General Meeting, een Educational Meeting en een Youth Meeting.
Voor het eerst sinds het uitbreken van de Coronapandemie was dat weer mogelijk. En voor het eerst lag de organisatie in handen van onze Sloveense vrienden en vriendinnen.

# Laat ik beginnen met te stellen dat Skofja Loka een prachtige prestatie heeft neergezet. Onder leiding van burgemeester Tine Radinja en vice-president Miha Jese, bijgestaan door enige tientallen medewerk(st)ers stond er een organisatie die klonk als een klok. Gastvrij, hartelijk, hulpvaardig. De ruim 170 buitenlandse gasten waren ondergebracht in 10 verschillende hotelaccommodaties. Manna en ik logeerden in Turizim LOKA, waar ook enige Sherborners en Marsaskalenzers waren ondergebracht, hetgeen al direct leidde tot blijde kreten van weerzien en bijpraten over de ontwikkelingen sinds 2019.

# Wij hadden besloten niet naar Slovenië te vliegen, gelet op alle vliegbewegingscongesties en -frustraties, maar er naar toe te rijden. Een forse afstand van zo’n 1300 km, die we wat braken door een langere tussenstop in Oostenrijk. En vervolgens werden we beloond met een fraaie rit door het Sloveense land, prachtig groen, bergachtig en over doorgaans welverzorgde wegen. Slovenië telt ongeveer 2 miljoen inwoners op een oppervlakte van half Nederland.

# Wij hebben ons beperkt tot het bijwonen van de bijeenkomsten van de General Meeting die plaatsvonden in het Cultureel Centrum/Auditorium, een hele mooie moderne accommodatie waarin de verzameling van gedelegeerden en toehoorders toch maar net plaats kon vinden. Want van de 28 partnergemeentes waren er liefst 24 vertegenwoordigd. Alleen Bellagio, Houffalize, Preveza en Zvolen ontbraken vanwege uiteenlopende redenen.Parallel hieraan vonden ook de bijeenkomsten van Education Meeting en Youth Meeting plaats, maar hierover zal wel door anderen wat meer verteld worden.

# Mij viel de levendigheid van de bijeenkomsten op. Er werd gediscussieerd, in een enkel geval bevroeg men elkaar ook op assertieve wijze. Een levendige discussie vond bijvoorbeeld plaats over de vraag of iedere delegatie nu één dan wel twee stemmen mag uitbrengen, al dan niet verdeeld. Van oudsher bestaan de officiële delegaties bij de General Meeting namelijk uit 2 personen en dit blijkt van lieverlee de gedachte te hebben doen postvatten dat het ook mogelijk moet zijn om per delegatie ook een verdeeld standpunt tot uitdrukking te brengen. Hoewel stemmingen vrij zelden plaatsvinden, en er ook de uitdrukkelijke premisse geldt dat de Douzelage een a-politieke stedenband vormt bleken er uit de discussie toch nog zoveel nuances te bestaan dat werd besloten dat het Presidium bij de volgende General Meeting een concreet voorstel zal voorleggen (waarbij dan nog de vraag is of iedere delegatie daar een of twee stemmen over mag uitbrengen 😊).

# In de vergadering was ook een gaste uit Oekraïne aanwezig, wat tevens aanleiding vormde om nog eens stil te staan bij de indrukwekkende Douzelage-acties die hebben plaatsgevonden via onze Roemeense partner Siret. Tal van gemeentes hebben substantiële financiële hulp en goederen ingezameld en doorgestuurd.

# Ook werd een gevarieerd overzicht gepresenteerd van diverse uitgevoerde en toekomstige projecten in diverse partnergemeentes, waarbij met name opnieuw de inventiviteit en het succes van initiatieven van Cezary Salamonczyk uit Chojna opviel, die er telkens weer in slaagt forse ondersteuning uit diverse EU-programma’s te verwerven. Ondertussen hield de Meerssense delegatie de vingers gekruist voor de beoordeling in Brussel van het voorstel, ontwikkeld door Alexander Luns, Lonneke Frijns en Annigje Kruytbosch, inzake Free Press under Pressure! (Kort na de General Meeting kwam het verheugende bericht dat het voorstel is gehonoreerd!!)

# Ook werd wederom het thema gepresenteerd voor de inmiddels traditionele Foto-wedstrijd. De resultaten zullen hopelijk binnenkort op de internationale website www.douzelage.eu kunnen worden gepresenteerd.

# Ook werd de mening gevraagd over het idee om een afzonderlijke periodieke burgemeestersmeeting in de herfst te organiseren. De diverse aanwezige burgemeesters waren daar snel mee klaar: als burgemeesters een rol willen spelen in de Douzelage moeten ze vooral naar de General Meetings komen en als ze dan behoefte hebben aan een kopje koffie samen met de aanwezige collega’s is de gelegenheid daartoe gemakkelijk genoeg te vinden.

# De officiële Meerssens delegatie zou eigenlijk gevormd worden door voorzitter Wil Schrijnemaekers en penningmeester Harry Crombag. Maar pechvogel Wil bleek, aangekomen in Skofja Loka, getroffen door Covid en heeft de hele periode in eenzame afzondering moeten doorbrengen . Op adequate wijze heeft Herman Langenveld, samen met Harry de honneurs waargenomen, waarbij zij met name ook verslag konden doen van een Meerssens paradepaardje, Via Douzelage waar inmiddels routes in Kroatië en Slovenië aan zijn toegevoegd. Opvallend is de ontspannen en vriendelijke sfeer die van deze activiteit uitgaat.

# Spannend was nog de vaststelling van het Meeting-programma voor de komende jaren. Vast stond al dat in 2023 onze nieuwe Kroatische partner Rovinj/Rovigno die taak op zich wilde nemen en ze onderstreepten dat met een buitengewoon fraaie filmpresentatie en een boekwerk. Maar voor 2024 deed zich een probleem voor. Hiervoor had oorspronkelijk Marsaskala zich kandidaat gesteld, maar helaas heeft deze partner dit aanbod wederom teruggetrokken. Ter vergadering kon tot verrassing van velen good old, 87-jarige Jeremy Barker namens Sherborne meedelen dat zij besloten hebben voor de vierde keer de organisatie op zich te willen nemen, hetgeen met applaus werd beantwoord. En voor 2025 heeft Preveza laten weten na 25 jaar voor de derde keer gastheer te willen zijn. De hoop bestond dat Marsaskala dan de organisatie in 2026 op zich zou willen nemen, maar de Maltezer delegatie liet weten dat dit vanwege verkiezingsplanningen opnieuw niet mogelijk zal zijn.

# De datum voor de bijeenkomst in Rovinj/Rovigno werd wél vastgesteld: donderdag 4 tot en met zondag 7 mei 2023.

En ook de bijeenkomst in Sherborne is rond die periode voorzien.

# Behalve de vergaderbijeenkomsten was in het programma ook voorzien in een aantrekkelijk keuzepakket waarin Slovenië wat verder verkend kon worden, zoals het Planica Nordic Centre, het Bohinjmeer en de Savica waterval en de hoofdstad Ljubljana. En de avonden werden afgesloten met welverzorgde gezamenlijke maaltijden, uitlopend in feestelijk informeel samenzijn.

# Een van de hoogtepunten vormde ook op vrijdagmiddag de uitgebreide en indrukwekkende presentatie, in aanwezigheid van een aantal ambassadeurs, van het afgeronde project “Juniors for Seniors”. De Meerssense delegatie heeft de uitgebreide informatie inmiddels mee naar Meerssen gebracht om in diverse relevante gremia de mogelijke toepasbaarheid te bespreken en toe te lichten. Ook bij het komende overleg over de herinrichting van de Markt lijken de in dit project verworven inzichten relevant.

# Maar het grootste plezier wordt toch wel gevormd door het weerzien met oude bekenden en de kennismaking met nieuwe enthousiaste Douzelagisten van heinde en verre. Ook deze keer waren er weer een aantal deelnemers van het eerste uur, inmiddels meer dan dertig jaar geleden, aanwezig. Hartverwarmend was ook het feit dat sommigen door een kind of kleinkind werden vergezeld die kennelijk het enthousiasme voor de Douzelage-gedachte met de paplepel hadden meegekregen. Sowieso viel het enthousiasme en de contact-gretige opstelling van de meer dan 50 jongste deelnemers en deelneemsters op. Dat resulteerde ook in de uitverkiezing van een nieuwe voorzitter van de Youth Meeting in de persoon van de Spaans-Belgische Zino Vreysen uit Altea, die er met zijn enthousiasme in slaagde zo maar een comité van een vijftal andere deelnemers om zich heen te verzamelen voor de organisatie van activiteiten in het komende jaar. En ook de Educational Meeting presenteerde een nieuwe voorzitter in de persoon van de super-enthousiaste en hoog-gemotiveerde Riikka Penttilä uit Asikkala. Eerder, in 2021, werd al ingestemd met de verlenging van de zittingstermijn van het Algemeen Bestuur in verband met de praktisch uitgevallen 2 Corona-jaren.

# Samenvattend moge duidelijk zijn dat Manna en ik met veel genoegen en erkentelijkheid aan dit 46e Douzelage-symposium terugdenken. Het geeft een goed gevoel om nog steeds zo veel Europeanen zo vriendschappelijk en gemotiveerd bij elkaar te treffen, verenigd door de wens elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ik heb dan ook met overtuiging en uit volle borst op de slotavond samen met “JuJu” Julienne uit Granville ons Douzelage volkslied gezongen: “Oui nous sommes ici ensemble, réunis par une Idée!” Wij hopen dat we ook de volgende General Meeting in het wonderschone Kroatische Rovinj weer zullen kunnen bijwonen.

Karel Majoor