Skofja Loka, impressies uit de 46 e DOUZELAGE-meeting

Hoofdthema Juniors for Seniors – Activ Aging.

Van 25 tot en met 28 augustus heeft in onze Sloveense Douzelage-partnergemeente Skofja Loka de 46 e integrale Douzelagemeeting plaatsgevonden. Integraal, dat wil zeggen een General Meeting, een Educational Meeting en een Youth Meeting. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Coronapandemie was dat weer mogelijk. En voor het eerst lag de organisatie in handen van onze Sloveense vrienden en vriendinnen.

Laat ik beginnen met te stellen dat Skofja Loka een prachtige prestatie heeft neergezet. Onder leiding van burgemeester Tine Radinja en vice-president Miha Jese, bijgestaan door enige tientallen medewerk(st)ers stond er een organisatie die klonk als een klok. Gastvrij, hartelijk, hulpvaardig. De ruim 170 buitenlandse gasten waren ondergebracht in 10 verschillende hotelaccommodaties. Slovenië telt ongeveer 2 miljoen inwoners op een oppervlakte van half Nederland.

De bijeenkomsten van de General Meeting vonden plaats in het Cultureel Centrum/Auditorium, een hele mooie moderne accommodatie waarin de verzameling van gedelegeerden en toehoorders toch maar net plaats kon vinden. Want van de 28 partnergemeentes waren er liefst 24 vertegenwoordigd. Alleen Bellagio, Houffalize, Preveza en Zvolen ontbraken vanwege uiteenlopende redenen.Parallel hieraan vonden ook de bijeenkomsten van Education Meeting en Youth Meeting plaats. De levendigheid van de bijeenkomsten was opvallend.

In de vergadering was ook een gaste uit Oekraïne aanwezig, wat tevens aanleiding vormde om nog eens stil te staan bij de indrukwekkende Douzelage-acties die hebben plaatsgevonden via onze Roemeense partner Siret. Tal van gemeentes hebben substantiële financiële hulp en goederen ingezameld en doorgestuurd.

Ook werd een gevarieerd overzicht gepresenteerd van diverse uitgevoerde en toekomstige projecten in diverse partnergemeentes, waarbij met name opnieuw de inventiviteit en het succes van initiatieven van Cezary Salamonczyk uit Chojna opviel, die er telkens weer in slaagt forse ondersteuning uit diverse EU-programma’s te verwerven. Ondertussen hield de Meerssense delegatie de vingers gekruist voor de beoordeling in Brussel van het voorstel, ontwikkeld door Alexander Luns, Lonneke Frijns en Annigje Kruytbosch, inzake Free Press under Pressure! (Kort na de General Meeting kwam het verheugende bericht dat het voorstel is gehonoreerd!!)

Er werd wederom het thema gepresenteerd voor de inmiddels traditionele Foto-wedstrijd. De resultaten zullen hopelijk binnenkort op de internationale website www.douzelage.eu kunnen worden gepresenteerd. Ook werd de mening gevraagd over het idee om een afzonderlijke periodieke burgemeestersmeeting in de herfst te organiseren. De diverse aanwezige burgemeesters waren daar snel mee klaar: als burgemeesters een rol willen spelen in de Douzelage moeten ze vooral naar de General Meetings komen en als ze dan behoefte hebben aan een kopje koffie samen met de aanwezige collega’s is de gelegenheid daartoe gemakkelijk genoeg te vinden. De officiële Meerssens delegatie zou eigenlijk gevormd worden door voorzitter Wil Schrijnemaekers en penningmeester Harry Crombag. Maar pechvogel Wil bleek, aangekomen in Skofja Loka, getroffen door Covid en heeft de hele periode in eenzame afzondering moeten doorbrengen.
Op adequate wijze heeft Herman Langenveld, samen met Harry de honneurs waargenomen, waarbij zij met name ook verslag konden doen van een Meerssens paradepaardje, Via Douzelage waar inmiddels routes in Kroatië en Slovenië aan zijn toegevoegd. Opvallend is de ontspannen en vriendelijke sfeer die van deze activiteit uitgaat. Spannend was nog de vaststelling van het Meeting-programma voor de komende jaren. Vast stond al dat in 2023 onze nieuwe Kroatische partner Rovinj/Rovigno die taak op zich wilde nemen en ze onderstreepten dat met een buitengewoon fraaie filmpresentatie en een boekwerk. Maar voor 2024 deed zich een probleem voor. Hiervoor had oorspronkelijk Marsaskala zich kandidaat gesteld, maar helaas heeft deze partner dit aanbod wederom teruggetrokken. Ter vergadering kon tot verrassing van velen good old, 87-jarige Jeremy Barker namens Sherborne meedelen dat zij besloten hebben voor de vierde keer de organisatie op zich te willen nemen, hetgeen met applaus werd beantwoord. En voor 2025 heeft Preveza laten weten na 25 jaar voor de derde keer gastheer te willen zijn. De hoop bestond dat Marsaskala dan de organisatie in 2026 op zich zou willen nemen, maar de Maltezer delegatie liet weten dat dit vanwege verkiezingsplanningen opnieuw niet mogelijk zal zijn.

De datum voor de bijeenkomst in Rovinj/Rovigno werd wél vastgesteld: donderdag 4 tot en met zondag 7 mei 2023. En ook de bijeenkomst in Sherborne is rond die periode voorzien. Behalve de vergaderbijeenkomsten was in het programma ook voorzien in een aantrekkelijk keuzepakket waarin Slovenië wat verder verkend kon worden, zoals het Planica Nordic Centre, het Bohinjmeer en de Savica waterval en de hoofdstad Ljubljana. En de avonden werden afgesloten met welverzorgde gezamenlijke maaltijden, uitlopend in feestelijk informeel samenzijn.

Een van de hoogtepunten vormde ook op vrijdagmiddag de uitgebreide en indrukwekkende presentatie, in aanwezigheid van een aantal ambassadeurs, van het afgeronde project “Juniors for Seniors”. De Meerssense delegatie heeft de uitgebreide informatie inmiddels mee naar Meerssen gebracht om in diverse relevante gremia de mogelijke toepasbaarheid te bespreken en toe te lichten. Ook bij het komende overleg over de herinrichting van de Markt lijken de in dit project verworven inzichten relevant. Maar het grootste plezier wordt toch wel gevormd door het weerzien met oude bekenden en de kennismaking met nieuwe enthousiaste Douzelagisten van heinde en verre. Ook deze keer waren er weer een aantal deelnemers van het eerste uur, inmiddels meer dan dertig jaar geleden, aanwezig.

Hartverwarmend was ook het feit dat sommigen door een kind of kleinkind werden vergezeld die kennelijk het enthousiasme voor de Douzelage-gedachte met de paplepel hadden meegekregen. Sowieso viel het enthousiasme en de contact-gretige opstelling van de meer dan 50 jongste deelnemers en deelneemsters op. Dat resulteerde ook in de uitverkiezing van een nieuwe voorzitter van de Youth Meeting in de persoon van de Spaans-Belgische Zino Vreysen uit Altea, die er met zijn enthousiasme in slaagde zo maar een comité van een vijftal andere deelnemers om zich heen te verzamelen voor de organisatie van activiteiten in het komende jaar.

Namens Douzelage Meerssen werd ons jeugdlid Michelle Held gekozen. En ook de Educational Meeting presenteerde een nieuwe voorzitter in de persoon van de super-enthousiaste en hoog-gemotiveerde Riikka Penttilä uit Asikkala. Eerder, in 2021, werd al ingestemd met de verlenging van de zittingstermijn van het Algemeen Bestuur in verband met de praktisch uitgevallen 2 Corona-jaren.

Samenvattend moge duidelijk zijn dat wij allen met veel genoegen en erkentelijkheid aan dit 46 e Douzelage-symposium terugdenken. Het geeft een goed gevoel om nog steeds zo veel Europeanen zo vriendschappelijk en gemotiveerd bij elkaar te treffen, verenigd door de wens elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Er werd dan ook met overtuiging en uit volle borst op de slotavond samen met “Karel”uit Meerssen en “JuJu” Julienne uit Granville ons Douzelage volkslied gezongen: “Oui nous sommes ici ensemble, réunis par une Idée!” Wij hopen dat we ook de volgende General Meeting in het wonderschone Kroatische Rovinj weer zullen kunnen bijwonen.

Karel Majoor

 

Verslag educatie conferentie Asikkala (Finland)

Zoals elk jaar worden niet alleen organisatorische aspecten en de projecten die plaatsgevonden hebben of die nog moet volgen besproken, maar is er tevens een aparte conferentie met betrekking tot educatie. Hieraan namen dit jaar ca. 30 onderwijskrachten uit 26 verschillende landen deel. Dit jaar werden wij hierbij vertegenwoordigd door Marie Thérèse Crombag-Slangen die hier het volgende over berichtte:

VERSLAG EDUCATIONAL COMMITTEE IN ASIKKLA, FINLAND 16 – 19 MEI 2019
17/05 Bezoek Vääsky School Center.
We worden bij aankomst hartelijk ontvangen door Mw. Pirjo Ala-Hemmilä, manager op de unit Basisschool. De school start voor de 6-jarige leerlingen (pre-basisschool) om 09.00 uur en eindigt om 12uur. Vanaf 7 jaar zijn de lestijden van 08.00 uur tot 14.00 uur. Het schooljaar bestaat uit 190 lesdagen tussen 15 augustus en begin juni van het daarop volgend jaar. De school is vijf dagen per week open en verstrekt 19 tot max. 30 lessen per week.
Op deze streekschool wordt veel aandacht besteed aan:
Participatie-onderwijs, het bouwen aan een stabiele toekomst voor de leerlingen, vakbekwaam leren, ondernemerschap, netwerken, denken en ‘leren leren’ en interactief en vakkundig communiceren. Verder wordt er veel nadruk gelegd op zelfmanagement, het stimuleren van zelfkennis en het bevorderen van individuele doelen.
We kregen een prima rondleiding in de school en zagen hoe de leerlingen van de Basisschool in de leeftijd van 7 -15 jaar bezig waren. Een groepje van 6 jonge leerlingen in Speciaal Onderwijs kregen individuele hulp in een klasje met voorbereidend lezen, ook op de I-pad. Door een bezoek aan de gymzaal met sportende jongeren kregen wij er een indruk van hoe belangrijk men de lichamelijke opvoeding van jongeren in die leeftijd vindt. Vanwege onze komst had men een ‘special day’ in de vorm van een “Childrens’ parliament” gecreëerd. Hiervoor had men diverse groepen in verschillende leeftijd-categorieën samengesteld. Een thema was bv. “wat zouden we doen als we de beschikking hadden over een groter bedrag (voorbeeld was € 1000,00)”. Een andere leeftijdsgroep had les in Sociale Educatie en behandelde het thema ‘emoties’. We konden zien hoe intensief deze ,steeds weer kleine, groepen discussieerden en creatief bezig waren.
In Finland wordt alle onderwijs, lunch etc. helemaal gesubsidieerd door de regering. Omdat diverse kinderen vanwege de afstanden al heel vroeg op weg naar school moeten gaan wordt voor hen zelfs een ontbijt op school geserveerd.
Na deze schoolobservatie volgde nog een nabespreking in onze groep en we sloten de dag af met een presentatie van Holstebro (onze Douzelage-partner in Denemarken) over de jaarlijkse 3 studiedagen van de individuele leraar “het Q-model”. In het verdere verloop van onze internationale educatie-ontmoeting werden meningen en ervaringen uitgewisseld van de verschillende Douzelage-delegaties met betrekking tot bijscholingen.
Al met al zeer vruchtbare dagen gewijd aan de verschillen, overeenkomsten en ideeën in onderwijs, educatie en cultuur! Ik heb veel geleerd en enorm genoten! Met dank aan de GEWELDIGE organisatie:
Marie-Thérèse Crombag-Slangen.

 

General Meeting in Oxelösund groot succes! (2018)

Met een grote delegatie bestaande uit leden van de werkgroep, leraren van het Stella Maris College en een viertal leerlingen van deze school is Meerssen vertegenwoordigd geweest bij de General Meeting, de Educational Meeting en de Youth Meeting van de Douzelage. Het thema van de bijeenkomsten bouwde voort op het thema van afgelopen jaar: Integration in European cities – Twinning for successful integration and democratic engagement. 27 van de 28 partnersteden waren aanwezig, en een nieuwe partner in Litouwen, Rokiškis, is in de familie opgenomen. Naast intensieve vergaderingen was er ruimte om Oxelösund in al zijn facetten te zien en te genieten.

Beneluxmeeting Niederanven, 13 januari 2018.

Afgelopen zaterdag waren we te gast in Niederanven voor onze jaarlijkse Benelux Meeting. Buiten Herman Langenveld, Irene Raedts (secretaris), Wil Schrijnemaekers (voorzitter) en Annigje Kruytbosch (voorzitter Europa) waren we in zeer goed gezelschap van Fernand Jadoul, honorair consul van Luxemburg. We hadden eveneens twee enthousiaste Stella Maris-leerlingen bij ons, namelijk Naomi Pijpers en Anna Vasilian. Naomi is al ‘gepokt en gemazeld’; ze is namelijk mee geweest naar onze General Meeting in Bad Kötzting in mei 2017.
Samen met afgevaardigden van Houffalize en uiteraard Niederanven, hebben we een aantal projecten doorgenomen:

Ten eerste het mega-project van Houffalize “Projet d’immersion de jeunes européens issus des villes partenaires du Douzelage. Le travail de mémoire, l’engagement démocratique et la participation civique dans l’Europe de demain”, vrij vertaald “het onderdompelingsproject van jonge Europeanen uit de partnersteden van Douzelage. Een bewustwordingsproces van Europese geschiedenis, betrokkenheid in het democratisch bestel en maatschappelijke betrokkenheid bij het Europa van morgen”. Een hele mond vol, maar dan heb je ook wat!
Dertien Douzelage-steden sturen eind juli ieder vijf jongeren (tussen 16 en 22) en twee begeleiders naar Houffalize. Deze grote groep gaat gedurende een week spannende uitdagingen aan en zal zeer actief betrokken worden in Europa’s verleden en heden, waarna zij hopelijk klaar zullen zijn voor een gezamenlijke Europese toekomst! Chapeau Houffalize!

In april 2018 vindt er een pilot plaats van Via Douzelage. Dit sportieve en verbindende project is uitgedacht door Herman Langenveld met hulp van Jan Daems. Zij zullen in april hun fietsen afstoffen en van Niederanven naar Houffalize en vervolgens terug naar Meerssen fietsen: als het ware de Via Douzelage Benelux-variant. Na deze verkenning zullen op niet al te lange termijn de (fiets)wegen tussen Bad Kötzting en Susice worden getest. Maar ook hier gaat het niet alleen om de sportiviteit, maar zeker ook om de verbinding, in letterlijke en figuurlijke zin.

Last but not least hopen we met Niederanven binnen afzienbare tijd weer een Seniorendag te organiseren, waarbij de senioren van Niederanven in Meerssen en omstreken zullen worden verblijd met mooie tochten, cultuur en lekkernijen uit de Limburgse keuken.

Na een heerlijke en gezellige lunch toog het gezelschap naar het Jugendhaus Niederanven. Op deze plek kunnen jongeren tussen 14 en 22 heerlijk hangen, kletsen en spelletjes spelen in een omgeving die thuis is, maar dan even zonder ouders. En wat een leuke omgeving is daar gecreëerd: geen wonder dat de jongeren daar graag vertoeven!

Het was een fijne dag!

42e Douzelage conferentie in Bad Kötzting, Duitsland, 11-14 mei 2017

VLUCHTELINGEN/MIGRANTEN: Centraal thema tijdens de 42e Algemene Vergadering van DOUZELAGE

Bijna 160 personen uit 27 EU-partnersteden van Douzelage kwamen bij elkaar in Bad Kötzting/Zuid-Duitsland voor de Algemene Vergadering met daaraan gekoppeld de Educational Meeting (leerkrachten) en de Youth Meeting (speciaal voor jongeren).
Dit jaar werd deze vergadering voor de eerste keer voorgezeten door onze eigen Annigje Luns-Kruytbosch en wij zijn er trots op te kunnen vermelden dat ze hierin meer dan voortreffelijk geslaagd is. Misschien ook al omdat wij haar met een groep van 19 Douzelage-leden uit Meerssen, waaronder twee leerkrachten en vier leerlingen van het Stella Maris College, in Duitsland bijgestaan hebben.
Buiten het doornemen van de gebruikelijke organisatorische aspecten van ons partnerverband en de bespreking van de recente en toekomstige gezamenlijke projecten, stond deze vergadering in het teken van het vluchtelingen/migranten-vraagstuk. Douzelage werd opgericht met het doel om de bevolking van de diverse EU-landen dichter bij elkaar te brengen. Nu wij in onze gemeenten inwoners uit onveilige gebieden opgenomen hebben, was het interessant te horen hoe daar in de verschillende landen mee omgegaan wordt en in hoeverre wij als Douzelage-organisatie kunnen bijdragen aan de integratie van deze nieuwe Europa-burgers.
Enige maanden voor de vergadering werd aan alle partnersteden een lijst met vragen gestuurd omtrent de vluchtelingenhulp c.q. -problematiek in hun regio. De resultaten hiervan werden in Bad Kötzting besproken in diverse workshops en de bevindingen hiervan zullen opgenomen worden in een rapport dat doorgestuurd wordt aan de EU-organisatie “Europe for Citizens” te Brusssel. Onze bijeenkomst werd ook gedeeltelijk door hen gefaciliteerd.
Wij, als Douzelage Meerssen, danken overigens nog alle instanties (o.a. ons gemeentebestuur, Vluchtelingenwerk Zuid-Limburg, de Voedselbank, het M.O.S. e.a.) voor alle medewerking die wij, tijdens onze voorbereiding, van hen mochten ontvangen.
Er werd niet alleen vergaderd in Bad Kötzting. Wij hebben ook genoten van de hartelijke gastvrijheid van de burgemeester en Douzelage-leden van dit stadje in het prachtige Zuid-Duitse landschap. Ook de gezellige avonden, deels met vluchtelingen, en de excursies naar een glasblazerij en het landmeetkundig observatorium hebben ertoe bijgedragen dat deze 42e Algemene Vergadering een mooie herinnering zal blijven! Volgend jaar is het de beurt aan Oxelösund in Zweden om dit te evenaren of misschien wel te overtreffen. Wij verheugen ons al hierop.

Wil Schrijnemaekers (voorzitter Douzelage-Meerssen)

De ‘Youth Meeting’
Van donderdag 11 mei tot en met zondag 14 mei zijn wij, Sivaani, Sadé, Romy en Naomi, naar Bad Kötzting geweest om deel te nemen aan de Youth Meeting in het kader van de Algemene Vergadering van Douzelage. Hier hebben wij kennis gemaakt met mensen uit andere landen, waaronder uit Ierland, Luxemburg en Italië. Samen met de andere landen uit Europa die bij de Meeting aanwezig waren, hebben wij gediscussieerd over verschillende onderwerpen, zoals de vluchtelingen en de toekomst van Europa. Voor deze discussies hebben we als voorbereiding onderzoek gedaan naar de vluchtelingensituatie in Nederland. Zo konden we de resultaten met de andere landen vergelijken. Tijdens de discussie over Europa hebben we in kleine groepen de voor- en nadelen van de Europese Unie besproken. Ook deze resultaten hebben we vergeleken. We konden echter niet concluderen of er meer voor- of nadelen zijn. Verder hebben wij deelgenomen aan een workshop volksdansen en een aantal van deze dansen gepresenteerd tijdens het afscheidsfeest. Samen met de andere delegaties hebben we erg veel plezier gehad en met sommige mensen hebben we nu nog contact. We zouden het heel leuk vinden om in de toekomst nog een keer deel te nemen en misschien zelfs bekenden terug te zien!

Naomi Pijpers, Stella Maris College.

41e Douzelage conferentie in Tryavna, Bulgarije, 12-15 mei 2016

Vanuit de werkgroep Douzelage vertrok medio mei een delegatie naar Tryavna, Bulgarije. Tryavna is een buitengewoon mooi plaatsje met pittoresque straatjes en gebouwen, gelegen middenin het Oeralgebergte. De afstand van Sofia naar Tryavna is toch algauw vier uur met de bus.

In Hotel Kalina Palace, mooi gelegen tegen een heuvel met machtig, panoramisch uitzicht over het dal – waarin Tryavna – zouden wij de volgende drie dagen verblijven en vergaderen. De General Meeting, zoals deze bijeenkomst heet, splitst zich na het welkomstwoord van de burgemeester van Tryavna en de President van Douzelage, meteen op in drie delen.
De ‘jeugd’ gaat tijdens hun Youth Meeting geheel hun eigen weg. Centraal staat hierin het kennismaken van met de vele aanwezige jongeren van meer dan 25 nationaliteiten.

De leerkrachten uit basis- en voortgezet onderwijs splitsen zich eveneens af in de Educational Meeting. Hoe fijn en zinnig is het om met leerkrachten uit zoveel verschillende landen ervaringen uit te wisselen en elkaar te stimuleren tot nieuwe inzichten.
De ‘rest’, zijnde personen op merendeels bestuurlijk niveau zitten bij elkaar in de General Meeting. Daar wordt vergaderd over lopende projecten en ideeën uitgewisseld over nieuwe, onderlinge projecten en activiteiten. Om een idee te geven: uitwisselingsprojecten vanuit middelbare scholen op sportief gebied, cultureel gebied of anderszins, projecten tussen de Douzelage-gemeentes op het gebied van bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling, het op de kaart zetten van een ‘Via Douzelage’ dat alle Douzelage-gemeentes via ‘hike or bike’ zal verbinden en werken aan gezamenlijke publicaties (zie onder andere onze kersverse uitgave ‘Historical Highlights of Douzelage).

Het is in Tryavna nauwelijks voor te stellen dat Europa tegenwoordig niet ‘leeft’ of niet ‘sexie’ genoeg is, zoals we in de media meekrijgen. Hier wordt namelijk met vertegenwoordigers uit de 28 landen genoten van elkaars gezelschap: de overeenkomsten zijn legio en de (culturele) verschillen een verrijking. Hier wordt samen gepraat, gegeten, gedronken en plannen voor de toekomst uitgestippeld, waarin centraal staat dat we het leuk en nuttig vinden om met elkaar tot mooie onderlinge resultaten te komen. Hier lééft Europa tegen de achtergrond van een mooi Bulgaars stadje dat met al zijn folklore en tradities zijn gasten in de watten legt omdat zij trots zijn bij datzelfde Europa te mogen behoren.

40e Douzelage conferentie in Siret, Roemenië, 16-19 april 2015

Van 16 t/m 19 april was een delegatie van Douzelage Meerssen te gast in Roemenië. Daar vond in het plaatsje Siret de 40e General Meeting plaats van onze vereniging. Aanwezig waren genodigden uit 22 Douzelage-steden van de Europese Unie; toch algauw meer dan 120 mensen die via de wat povere infrastructuur van Roemenië toch Siret hadden weten te bereiken en daar met open armen en veel gastvrijheid werden ontvangen. In navolging van het EU-thema van 2015 “het Europees jaar voor ontwikkeling” (met cruciale besluitvorming rond ontwikkelings-, milieu- en klimaatbeleid) had Douzelage Siret haar Douzelage-partners in het najaar van 2014 gevraagd om een voorbereidende duurzaamheidsconferentie te organiseren. Aangezien meerdere partners gehoor gaven aan dit verzoek – een vijftal om precies te zijn, die op hun beurt weer meerdere zustersteden tot bijwoning uitnodigden – kwamen vele clusters van duurzaamheidsthema’s aan bod en was het mogelijk en zelfs zeer motiverend om alle conclusies en aanbevelingen in Siret zelf onder de loep te nemen. De hechte stedenband kan bewerkstelligen dat duurzaamheidsinitiatieven overgenomen kunnen worden in andere steden binnen de EU. Dat betekent concreet dat we in Meerssen ook aan de slag kunnen met voorstellen uit andere gemeentes en dat (nieuwe) ideeën rond dit thema meer dan welkom zijn!

39ste Douzelage Conferentie in Sigulda (Letland) (2014)

Van donderdag 27 april tot zondag 27 april 2014 werd in de Douzelagegemeente Sigulda in Letland de 39ste Douzelage conferentie gehouden, waarvoor de 26 bestaande Douzelage-gemeenten en een kandidaat-gemeente uit Finland waren uitgenodigd. Bijgaand treft u een verslag van de Youth workshop door Simone Borm, een verslag van de General Meeting door Annigje Kruytbosch en een aantal sfeerfoto’s. Tijdens de ALV van 5 november 2014 zal uiteraard ook uitgebreid verslag worden gedaan.

Verslag Simone Borm (Youth Meeting)

Hoi! Ik ben Simone Borm en ik ben eind april meegereisd met Douzelage naar Sigulda, Letland. Douzelage is een organisatie die er onder andere voor zorgt dat er meer contact en verbondenheid ontstaat tussen jeugd uit 27 Europese landen, door middel van workshops, presentaties en culturele uitwisseling. Ik heb hier een aantal erg leuke mensen leren kennen met wie ik nog contact heb! Ook ben ik de verschillen binnen Europa op gaan merken, qua omgeving en landschap maar zeker ook hoe de mensen zich gedragen, wat er bij hun traditioneel wordt gedaan en wat hun mening is over bepaalde zaken. Zo waren we aanwezig bij een speciaal paasfeest, waarbij er een ei over een enorme schommel werd gegooid dat niet mocht breken, er werden met name aardappels gegeten en bier was ook hier een nationale drank. Aan de andere kant viel het op dat er veel gebouwen waren waaraan te zien was dat er vroeger sprake was van communisme. Er waren geen andere tekenen van geloof te zien dan kerken; geen moskees of keppeltjes. Het zien van dit alles heeft me zeker wijzer gemaakt, ook door het verschil tussen rijkdom en armoede. Kortom, ik heb een heel mooie tijd gehad in Letland en ik hoop dat meer mensen dit avontuur aan durven! Een uitgebreider verslag van Simone vindt u hier

Verslag Annigje Kruytbosch (voorzitter)

Woensdag, 23 april gingen Bert van Doorn, Ellen Schiffeleers, Karel Majoor, Irene Raedts, Simone Borm en ondergetekende in alle vroegte op pad richting Sigulda, dat een uurtje treinen van de hoofdstad Riga afligt. Het jaarlijks treffen, genaamd de General Meeting, vond dit jaar in deze Douzelage-gemeente plaats . Aangezien de vluchten vanuit Nederland niet elke dag richting de hoofdstad Riga gaan, waren we er al een dagje eerder. Dat bleek helemaal geen straf, want Riga is een prachtige oude Hanzestad waar wij graag wat extra aandacht aan wilden geven! De oudste huizen die we zagen stamden uit de 13e eeuw! We bezochten een Jugendstil-wijk die prachtig is opgeknapt en kregen nekkramp van het voortdurend kijken naar de prachtige gevels die zo rijkelijk geornamenteerd zijn. Onze koffers zaten vol met warme kleding: de voorspellingen waren goed, maar het zou koud zijn. Uiteindelijk zijn alle warme spullen in de koffer gebleven, want het weer was in één woord geweldig: dagenlang strak blauwe hemel en overdag toch zo’n 20 graden of meer. Donderdagmiddag begon de meeting. Het is altijd een vrolijk gebeuren om zoveel bekende mensen van zo ver weer verenigd te zien. De nieuwkomers werden al rap opgenomen in het geheel. Buiten de gezellige lunches en diners én natuurlijk de feest- en folklore-avonden, wordt er van alles geregeld en besproken. De groep wordt in drie subgroepen verdeeld: the General Meeting, the Educational Meeting en the Youth Meeting. Voor die laatste hadden wij Simone meegenomen. Zij ging voor het eerst met de Douzelage op pad en heeft zich een goede ‘jeugdambassadeur’ van Meerssen getoond door zich met alle nationaliteiten makkelijk te onderhouden en lekker mee te draaien in het programma. Met andere woorden: we hadden geen kind aan haar.. 😉 (Zie haar verhaal elders in de Geulbode.) The Educational Meeting, het woord zegt het al, is voor leerkrachten van de diverse basis- en middelbare scholen. In deze vergadering kan heel specifiek en met korte lijnen van alles onderling geregeld worden. Denk hierbij aan uitwisselingen tussen twee of meerdere scholen en projecten voor meerdere scholen. Het Stella Mariscollege heeft al jarenlang leuke uitwisselingen op de agenda staan dankzij de Douzelage en uiteraard haar eigen inbreng en uitvoering. The General Meeting bespreekt gedurende twee dagen beleidszaken, nieuwe of lopende projecten tussen de diverse gemeenten en alles wat er zoal ter tafel komt dat te maken heeft met het verstevigen van onze stedenband. Het is een grote groep. Iedere gemeente wordt toch al snel door vijf personen vertegenwoordigd (bijvoorbeeld: twee voor de General Meeting, een voor de Educational Meeting en twee voor de Youth Meeting). Dus met 27 Douzelage-gemeenten totaal, barst een klein stadje als Sigulda al snel uit zijn voegen! Maar daar was organisatorisch niets van te merken. We zijn werkelijk allervriendelijkst en gastvrij ontvangen, hebben een erg leuk en nuttig programma gedraaid en konden niet anders dan zeer tevreden weer naar huis terugkeren. We hebben de plaatselijke folklore mogen smaken en zien, hebben ofwel in vergadering of genietend van een drankje daarbuiten, onze neuzen weer dezelfde kant opgezet en plannen gemaakt en hebben wederom gevoeld van heel dichtbij hoe waardevol onze Europese vrienden voor ons (kunnen) zijn!