Met het project “Free Press under Pressure” (FPuP) heeft Douzelage Meerssen van 5 tot en met 8 november 2023 Europese jongeren bijeen gebracht rond de vraag: “Hoe beoordeel ik nieuws?”

Met de komst van sociale media is het aantal nieuwsberichten dat op jongeren afkomt enorm toegenomen. Daaronder bevinden zich ook berichten die het minder nauw nemen met de waarheid of ongefundeerde complottheorieën verspreiden. Daarbij kennen niet alle EU-landen een gelijk journalistiek landschap; onafhankelijke journalistiek staat steeds meer onder druk. Meer achtergrond:
– Regeringen leggen de pers aan banden via hun communicatieafdelingen met propaganda of zelfs met beperkende wetten;
– Social media verspreiden nieuws sneller, ongefilterd, soms zelfs disinformatie. Journalistieke principes worden niet gehanteerd;
– Politici maken hier gretig gebruik van en beschuldigen naar willekeur de pers van “fake news”;
– Een steeds complexere wereld met zich snel ontwikkelend nieuws dwingt de journalistiek tot keuzers voor nieuws dichter bij huis.

Hoe moeten jongeren vandaag de dag de hoeveelheid nieuws die op hen afkomt beoordelen? In FPuP zijn jongeren uit maar lieft 19 EU-landen bijeengekomen om in workshops hun ervaringen en ideeën hierover uit te wisselen. De bijeenkomst werd georganiseerd door Vereniging Meerssen in Europa (Douzelage Meerssen) in samenwerking met o.a. Fontys Pedagogiek en Studio Europa Maastricht (Universiteit Maastricht).

In totaal 70 jongeren hebben in 7 workshops ervaringen en meningen uitgewisseld en zelf een “toolkit” opgebouwd, instrumenten die de jongeren in staat stellen nieuwsberichten te duiden als feitelijk nieuws of mening, als geverifieerd nieuws of “fake”. De gesprekken en discussies woerden geleid door vertegenwoordigers van Fontys Hogeschool Pedagogiek en Studio Europa Maastricht. De bedoeling van het project was dat de jongeren hun “toolkit” mee naar huis nemen en verder verspreiden onder hun leeftijdgenoten.

Het project is gefinancierd door het programma Citizens, Equality, Rights and Values van de Europese Commissie, het bureau Europe Direct van de gemeente Maastricht, Studio Europa Maastricht en Fontys Hogeschool Pedagogiek.
Het project heeft plaatsgevonden in Hotel Kasteel Doenrade en in het Gouvernement.

De resultaten van het project zijn te vinden op de website fpup.douzelagemeerssen.nl. Wilt u meer informatie over het project neem dan contact op via fpup@douzelagemeerssen.nl.

Signe Wilkinson/Washington Post Writers Group