De Via Douzelage is een netwerk van wandelpaden, fiets-, auto- trein- en vliegroutes waarvan de knooppunten gevormd worden door de 28 Europese gemeenten die lid zijn van de Douzelage. Europa kent inmiddels een niet te tellen aantal routes om te wandelen, te fietsen, met de auto te rijden en te vliegen. Daarvan maakt de Via Douzelage zoveel als mogelijk gebruik.

Van oudsher waren er pelgrims- en handelswegen die de verschillende plaatsen en regio’s in Europa met elkaar verbonden. Inmiddels bestaat er een fijnmazig netwerk van paden, wegen en andere verbindingen waardoor vrijwel elke plek in Europa toegankelijk is. Voor het toerisme en vormen van recreatie zijn veel van die routes beschreven en in kaart gebracht. Ook door GPS kan gemakkelijk van deze routes gebruik worden gemaakt en kunnen nieuwe routes worden ontwikkeld.

Er bestaan allerlei routes rondom een specifiek thema. Routes die bijvoorbeeld oude heerwegen, pelgrimspaden of handelsroutes volgen. Routes door gebergten of langs rivieren. Routes langs culturele hoogtepunten of om kennis te nemen van specifieke producten en gerechten. Voor zover bekend zijn er geen routes die expliciet Europa tot thema hebben. De Via Douzelage is de route waar Europa zelf centraal staat omdat deze route verbonden is met de intenties van de Douzelage.

Het doel van de Via Douzelage is het verbinden van de Douzelage steden in Europa. Het netwerk dat ontstaat draagt bij aan de beeldvorming over de vanzelfsprekendheid van wederzijdse contacten tussen de verschillende landen en regio’s van Europa waar de Douzelage steden deel van uitmaken. Het netwerk nodigt uit om op weg te gaan, kennis te maken met andere Europeanen en met hen duurzame relaties op te bouwen.

De verantwoordelijkheid voor de organisatorische vormgeving en de promotie van het netwerk ligt in eerste instantie juridisch bij Douzelage Meerssen. De verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en onderhoud ligt zoveel als mogelijk bij partners die plaatselijk in de verschillende Douzelage gemeenten voor het netwerk actief willen zijn.

De fietsroute staat online en is te vinden op het volgende webadres: https://www.routeyou.com/en-us/route/search/0/outdoor-route-search?q=douzelage

 

Het verslag van de eerste reis (20 april 2018) vindt u hier: https://www.douzelagemeerssen.nl/2018/04/20/succesvolle-eerste-rit-over-de-via-douzelage/