Douzelage draagt bij aan de Europese eenwording door verschillende bijeenkomsten, uitwisselingen en internationale projecten te organiseren.

Conferenties

Jaarlijks wordt een driedaagse Europese Douzelage Conferentie georganiseerd, waaraan afgevaardigden uit alle partnergemeentes deelnemen. Deze conferentie vindt elk jaar in een ander land plaats. Tijdens de jaarlijkse conferentie wordt door de afgevaardigde vertegenwoordigers in een General Meeting gesproken over diverse Europese onderwerpen en over de actuele projecten. In de Educational Meeting wisselen leerkrachten informatie uit over onderwijs en opleiding, en in de Youth Meeting komen jongeren uit alle deelnemende landen samen rondom thema’s die specifiek voor de jeugd spelen.
Op de pagina Conferenties vindt u een overzicht van de aanstaande en van de meest recente conferenties.

Uitwisselingen

Regelmatig organiseren de deelnemende Douzelage-gemeenten uitwisselingsbijeenkomsten tussen twee of meer partnergemeenten. Dit kunnen bijeenkomsten zijn op diverse gebieden, zoals kunst, cultuur, muziek, onderwijs, sport, toerisme, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Op de pagina Uitwisselingen vindt u een overzicht van de meest recente bijeenkomsten waar Meerssen aan heeft deelgenomen.

De Vereniging Meerssen in Europa wordt ondersteund door het Stella Maris College. Contactpersoon vanuit het SMC is dhr. Bert van Doorn. Hij is te bereiken via info@douzelagemeerssen.nl.

Projecten

Tijdens de maandelijkse werkgroepvergaderingen worden projecten uitgewerkt die zijn geïnitieerd door Meerssen of door andere Douzelage-gemeenten. In 2015 is gewerkt aan:

 • Het Metaphora woord- en beeldspel, voor basisscholen;
 • Het boek: Historical Highlights voor middelbare scholieren en volwassenen;
 • Het Douzelage kunstobject in Meerssen (werknaam: Art Tree);
 • Logies en begeleiding Marathonlopers uit andere Douzelage-gemeenten (Chojna)
 • Samenwerking Scouting Geulle met Sherborne en andere Douzelage-gemeenten;
 • Uitwisseling van Sportteams (uit Meerssen een basketbalteam) in Preveza (voorzien juni 2014);
 • Deelname aan gezamenlijk project voor middelbare scholieren in Susice (juni 2014);
 • Verbetering en uitbreiding van de website;
 • Contacten met Siret, samen met de Stichting SHMO, ter bevordering van hun opvangplaats (een door hen gerunde koffiebar) voor verstandelijk gehandicapten;
 • Medewerking aan het Scrapbook van Sherborne voor Youth in Action;
 • Onderzoek mogelijkheden voortzetting seniorenuitwisseling met Niederanven;
 • Voorbereiding jeugdsportproject in Granville;
 • Uitwisseling gegevens modeltreinenbouw met Sherborne;
 • Werkbezoek aan het Europese Parlement in Brussel;
 • General Meeting, Educational Meeting en Youth Meeting in Bellagio;
 • Benelux Treffen, met de partners uit Niederanven en Houffalize.

Op de pagina Projecten vindt u een overzicht van de meest recente projecten die door Meerssen zijn geïnitieerd. Klik hier voor het verslag van de meest recente ALV

Voertaal

We hebben in de Douzelage besloten om het Engels als algemene voertaal te gebruiken. Dus zijn de verslagen van conferenties, projecten en onderlinge e-mails in het Engels. De voertaal in de Douzelage conferenties is ook Engels. Wel worden tijdens de jaarlijkse Douzelage conferenties tolken ingezet om het Frans naar het Engels en Engels naar het Frans te vertalen. Dit uit erkentelijkheid voor Granville Frankrijk, waar de Douzelage in 1991 is gestart met gebruik van tolken Frans-Engels/Engels-Frans. In zuid Europese landen werd in het begin meer het Frans als tweede voertaal gebruikt.

Internetcommunicatie

Internet biedt enorme mogelijkheden voor de onderlinge communicatie tussen burgers in Europa. De website www.douzelage.eu biedt ruime Engelstalige informatie over de organisatie, doelstellingen en lopende uitwisselingsprojecten, partnergemeenten en is meteen ook een kanaal voor het uitwisselen van meningen en discussie.