Douzelage draagt bij aan de Europese eenwording door verschillende bijeenkomsten, uitwisselingen en internationale projecten te organiseren.

Conferenties

Jaarlijks wordt een driedaagse Europese Douzelage Conferentie georganiseerd, waaraan afgevaardigden uit alle partnergemeentes deelnemen. Deze conferentie vindt elk jaar in een ander land plaats. Tijdens de jaarlijkse conferentie wordt door de afgevaardigde vertegenwoordigers in een General Meeting gesproken over diverse Europese onderwerpen en over de actuele projecten. In de Educational Meeting wisselen leerkrachten informatie uit over onderwijs en opleiding, en in de Youth Meeting komen jongeren uit alle deelnemende landen samen rondom thema’s die specifiek voor de jeugd spelen.
Op de pagina Conferenties vindt u een overzicht van de aanstaande en van de meest recente conferenties.

Uitwisselingen

Regelmatig organiseren de deelnemende Douzelage-gemeenten uitwisselingsbijeenkomsten tussen twee of meer partnergemeenten. Dit kunnen bijeenkomsten zijn op diverse gebieden, zoals kunst, cultuur, muziek, onderwijs, sport, toerisme, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Op de pagina Uitwisselingen vindt u een overzicht van de meest recente bijeenkomsten waar Meerssen aan heeft deelgenomen.

De Vereniging Meerssen in Europa wordt ondersteund door het Stella Maris College.

Projecten

Tijdens de maandelijkse werkgroepvergaderingen worden projecten uitgewerkt die zijn geïnitieerd door Meerssen of door andere Douzelage-gemeenten.

Op de pagina Projecten vindt u een overzicht van de meest recente projecten die door Meerssen zijn geïnitieerd. Klik hier voor het verslag van de meest recente ALV

Voertaal

We hebben in de Douzelage besloten om het Engels als algemene voertaal te gebruiken. Dus zijn de verslagen van conferenties, projecten en onderlinge e-mails in het Engels. De voertaal in de Douzelage conferenties is ook Engels.

Internetcommunicatie

Internet biedt enorme mogelijkheden voor de onderlinge communicatie tussen burgers in Europa. De website www.douzelage.eu biedt ruime Engelstalige informatie over de organisatie, doelstellingen en lopende uitwisselingsprojecten, partnergemeenten en is meteen ook een kanaal voor het uitwisselen van meningen en discussie.