Zondag 9 september Open Monumentendag “21 eeuwen bouwen aan Europese verbindingen”

Zondag, 9 september van 12.00 t/m 17.00 “21 eeuwen bouwen aan Europese verbindingen” in ONTMOET ANNA (oude stationsgebouw) in Meerssen.
Jullie zijn van harte welkom om met ons en vele anderen deze Open Monumentendag te vieren (gratis toegang).
Programma: In en rondom Ontmoet Anna vertellen landschapsgids Otto en de Douzelage elk heel uur verhalen over 20 eeuwen bouwen aan Europese verbindingen, met onder andere aandacht voor de Romeinse Via Belgica, de eerste internationale spoorlijn Aachen-Meerssen, de Douzelage, de Via Douzelage en #DiscoverEU . Ook is er een kleine expositie over de Via Douzelage: de “mergellandroute van de EU”. Voor de lekkerbekken is er een Romeins plankje voor € 12,50.