Korenfestival Preveza

In onze Griekse partnerstad Preveza, fraai gelegen aan de baai van Action, is sprake
van een langjarige Korenfestival- en Korenwedstrijd-traditie.
Komend jaar vindt van 9 tot 12 juli 2020 alweer het 38e Internationale Korenfestival
en de 26e Internationale Koren Competitie plaats.
Het is een grandioos festijn, waar onze Griekse vrienden begrijpelijkerwijs trots op
zijn. Het comité Meerssen heeft al diverse pogingen ondernomen om deelname
vanuit onze regio te bevorderen, maar dat is gelet op organisatorische aspecten nog
niet zo eenvoudig. Ook de organisatoren uit Preveza zijn zich daarvan bewust; voor
het besluit om daaraan deel te nemen is doorgaans geruime aanlooptijd vereist.
Vandaar ook dat ook de data voor 2021 al zijn vastgesteld namelijk 8 tot en met 11
juli 2021.
Het festival is verdeeld in een achttal rubrieken, onder andere gemengd koor,
mannenkoor, vrouwenkoor, kinderkoor, jeugdkoor en vocaal ensemble. De optredens
worden beoordeeld door een internationale jury en er zijn gouden medailles en
geldprijzen beschikbaar.
Kijk voor uitgebreide informatie en sfeerberichten www.armoniachoir.gr/festival