Eerste fietsroute Via Douzelage staat online!

Douzelage heeft het initiatief genomen tot het inrichten van een netwerk van fiets- en wandelpaden dat de Douzelage partnersteden in Europa met elkaar verbindt. Dat netwerk heet Via Douzelage. Deze weg verbindt niet alleen maar is vooral een faciliteit om burgers uit Europa met elkaar in contact te brengen. De eerste fietsroutes staan nu online: https://www.routeyou.com/en-us/route/search/0/outdoor-route-search?q=douzelage