Uitnodiging voor deelname aan excursie naar Brussel op 31 januari 2018

De Deutsch Niederländische Gesellschaft zu Aachen nodigt Douzelage Meerssen uit om deel te nemen aan een excursie naar het Huis van de Europese Geschiedenis en het Europees Parlement. U moet uzelf opgeven! Details hieronder!