Conferentie in Asikala Finland 16-19 mei 2019

Als U dit leest zijn de Europese verkiezingen achter de rug. Wij, als vereniging “Meerssen in
Europa “ DOUZELAGE, zijn hier niet actief mee bezig geweest. Wij zijn weliswaar vóór een
Europese Unie, maar wij hebben als vereniging geen politieke voorkeur. Wel willen wij de
samenwerking met onze Europese medebewoners bevorderen door begrip te kweken voor
elkaars gewoonten, ideeën en cultuur en wij doen dit via diverse projecten, uitwisselingen
en/of deelname aan evenementen. Wat dit inhoudt wordt iets duidelijker in het volgende
verslag van onze aanwezigheid bij de 44e jaarlijkse Algemene Douzelage Vergadering,
waaraan dit jaar ca. 180 personen uit 26 EU landen hebben deelgenomen.
Deze zogenoemde General Meeting vond tussen 16 en 19 mei 2019 plaats in onze partnerstad
Asikkala, Finland. Deze stad, ca. 40 km. ten noorden van de bekende wintersportplaats Lahti,
is gelegen in een prachtig natuurgebied aan een van de grootste meren van Finland. Men
ontpopte zich als uitstekende gastgevers, die er alles aan gedaan hebben om ons verblijf te
veraangenamen.
De vergadering werd geopend door de Douzelage-president, onze eigen Annigje Luns-
Kruytbosch, die de delegaties van de verschillende partnersteden, alsmede de aanwezige
parlementsleden uit Finland, verwelkomde. Na de gebruikelijke verenigings-mededelingen
werd aandacht besteed aan de projecten die na de vorige jaarvergadering plaatsgevonden
hebben, zoals bijvoorbeeld:
 Diverse internationale bijeenkomsten van jongeren in Chojna (Polen) en in
Marsaskala (Malta),
 De bijeenkomst van burgemeesters uit Douzelage-steden in Judenburg (Oostenrijk)
 Het muziekconcours ‘Young Musiscians ‘in Granville (Frankrijk)
 Het nog steeds lopende Via Douzelage project door Meerssen. (Fietstrajecten tussen
de partnersteden).
Natuurlijk werd er ook gesproken over de projecten die nu op stapel staan o.a. :
 “Digitale burgers in een digitale wereld” en “Op spellen gebaseerde leermethoden
voor het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden “ door Chojna (Polen)
 Young Musiscians 2020 in Susice (Tsjechië)
 “Jeugd in beweging “in Sesimbra (Portugal)
 International Nordic Walking in Niederanven (Luxemburg)
 Global greening initiative in Bundoran (Ierland)
 Europese stedenfestival in Judenburg (Oostenrijk)
 WINC project in Rokiskis (Litouwen) Dit is een creatief programma met theater, dans
en muziek.
 En zeer binnenkort (19 tot 23 juni as.) de door Meerssen georganiseerde
Folkloredagen. Vanaf volgende week hoort U hier meer over.
Verder stonden er meerdere workshops over actuele thema’s op het programma.
Daarbij ging het voornamelijk over verbeteringen van klimaatbescherming in de EU

gebieden, de energieverzorging, de afvalproblematiek en de drinkwatersituatie die in de
diverse Europese gebieden heel verschillend is. Elke partnerstad gaf haar visie over deze
onderwerpen en de uitkomst hiervan zal binnenkort op onze internationale website
www.douzelage.eu gepubliceerd worden.
Er was uiteraard ook ruimte voor ontspanning. Op vrijdagavond, na een gezamenlijke
barbecue, heeft men in een enorme houten danszaal getracht ons de fijne kneepjes van
de Lavis bij te brengen. De Lavis is een soort rei-dans waarbij de deelnemers de
bewegingen van een voordanser moeten nadoen. Een veredelde gymnastiekoefening op
muziek dus. Heel grappig!
De Meeting werd bekroond met een boottocht via het Vääsky Canal naar het grote meer
in het reusachtige Pulkkilanharju-Nationalpark en in het pittoreske Lehmonkärki werd,
met de uitwisseling van geschenken en een diner-dansant, afscheid genomen.

Lijkt het u interessant om meer weten over de activiteiten van Douzelage Meerssen,
neem dan contact met ons op via ons e-mailadres info@douzelagemeerssen.nl.

Wil Schrijnemaekers (voorzitter Douzelage Meerssen)