Verslag educatie conferentie Asikkala (Finland)

Zoals elk jaar worden niet alleen organisatorische aspecten en de projecten die plaatsgevonden hebben of die nog moet volgen besproken, maar is er tevens een aparte conferentie met betrekking tot educatie. Hieraan namen dit jaar ca. 30 onderwijskrachten uit 26 verschillende landen deel. Dit jaar werden wij hierbij vertegenwoordigd door Marie Thérèse Crombag-Slangen die hier het volgende over berichtte:

VERSLAG EDUCATIONAL COMMITTEE IN ASIKKLA, FINLAND 16 – 19 MEI 2019
17/05 Bezoek Vääsky School Center.
We worden bij aankomst hartelijk ontvangen door Mw. Pirjo Ala-Hemmilä, manager op de unit Basisschool. De school start voor de 6-jarige leerlingen (pre-basisschool) om 09.00 uur en eindigt om 12uur. Vanaf 7 jaar zijn de lestijden van 08.00 uur tot 14.00 uur. Het schooljaar bestaat uit 190 lesdagen tussen 15 augustus en begin juni van het daarop volgend jaar. De school is vijf dagen per week open en verstrekt 19 tot max. 30 lessen per week.
Op deze streekschool wordt veel aandacht besteed aan:
Participatie-onderwijs, het bouwen aan een stabiele toekomst voor de leerlingen, vakbekwaam leren, ondernemerschap, netwerken, denken en ‘leren leren’ en interactief en vakkundig communiceren. Verder wordt er veel nadruk gelegd op zelfmanagement, het stimuleren van zelfkennis en het bevorderen van individuele doelen.
We kregen een prima rondleiding in de school en zagen hoe de leerlingen van de Basisschool in de leeftijd van 7 -15 jaar bezig waren. Een groepje van 6 jonge leerlingen in Speciaal Onderwijs kregen individuele hulp in een klasje met voorbereidend lezen, ook op de I-pad. Door een bezoek aan de gymzaal met sportende jongeren kregen wij er een indruk van hoe belangrijk men de lichamelijke opvoeding van jongeren in die leeftijd vindt. Vanwege onze komst had men een ‘special day’ in de vorm van een “Childrens’ parliament” gecreëerd. Hiervoor had men diverse groepen in verschillende leeftijd-categorieën samengesteld. Een thema was bv. “wat zouden we doen als we de beschikking hadden over een groter bedrag (voorbeeld was € 1000,00)”. Een andere leeftijdsgroep had les in Sociale Educatie en behandelde het thema ‘emoties’. We konden zien hoe intensief deze ,steeds weer kleine, groepen discussieerden en creatief bezig waren.
In Finland wordt alle onderwijs, lunch etc. helemaal gesubsidieerd door de regering. Omdat diverse kinderen vanwege de afstanden al heel vroeg op weg naar school moeten gaan wordt voor hen zelfs een ontbijt op school geserveerd.
Na deze schoolobservatie volgde nog een nabespreking in onze groep en we sloten de dag af met een presentatie van Holstebro (onze Douzelage-partner in Denemarken) over de jaarlijkse 3 studiedagen van de individuele leraar “het Q-model”. In het verdere verloop van onze internationale educatie-ontmoeting werden meningen en ervaringen uitgewisseld van de verschillende Douzelage-delegaties met betrekking tot bijscholingen.
Al met al zeer vruchtbare dagen gewijd aan de verschillen, overeenkomsten en ideeën in onderwijs, educatie en cultuur! Ik heb veel geleerd en enorm genoten! Met dank aan de GEWELDIGE organisatie:
Marie-Thérèse Crombag-Slangen.