PROJECT ISOLA(C)TION

Dit project dat ondersteund wordt door de EU (Europe for Citizens) werd ons aangereikt door onze Douzelagepartner in Köszeg (Hongarije) .

Het gaat om het volgende :

IN DIT PROJECT, ZULLEN DE PARTNERS HUN ERVARINGEN OMTRENT UITSLUITING/EENZAAMHEID DELEN EN GOEDE VOORBEELDEN VERZAMELEN OMTRENT ACTIES DIE ONS HELPEN ONGEWENSTE UITSLUITING TE VERMINDEREN EN DE NUTTIGE ELEMENTEN TE BEVORDEREN.

EENZAAMHEID/UITSLUITING KAN ER IN DIVERSE VORMEN ZIJN: GEOGRAFISCH (BV. LEVEN OP EEN EILAND) , POLITIEK (VERDEELD OF GESCHEIDEN LAND), ETNISCH (MINDERHEDEN AAN DE GRENZEN OF VAN ANDERE LANDEN) SOCIAALECONOMISCHE EENZAAMHEID/UITSLUITING  (ARME GEDEELTES VAN EEN STAD, VERGETEN DOOR DE AUTORITEITEN, OUDERE MENSEN), EENZAAMHEID OM GEZONDHEIDSREDENEN (BV. ISOLATIE VAN FYSIEK OF MENTAAL BEPERKTE INWONERS), TAALKUNDIG ( OMGEVEN DOOR GEHEEL VERSCHILLENDE TALEN) OF ECOLOGISCH (BESCHERMDE GEBIEDEN).

EEN BELANGRIJK ASPECT IS HET WONEN BINNEN OF BUITEN DE EU.

IN ONS PROJECT ZULLEN WIJ DE NADELEN EN AF EN TOE OOK DE VOORDELEN VAN UITSLUITING IN DE DIVERSE SITUATIES VERZAMELEN. DE GROTE DIVERSITEIT VAN DEELNEMERS ZAL HET MOGELIJK MAKEN OM DE VERSCHILLEN IN VORMEN VOOR EN NA DE TOETREDING TOT DE EU VAN DE DEELNEMENDE LANDEN TE KUNNEN BEOORDELEN.

DOOR HET KIEZEN VAN VOORBEELDEN ZAL HET MOGELIJK ZIJN DE VOORDELEN VAN ONS EU LIDMAATSCHAP AAN TE KUNNEN GEVEN. VOOR JONGE DEELNEMERS, DIE MEESTAL UITSLUITEND IN DE EU GEWOOND HEBBEN ZAL HET BIJZONDER INTERESSANT ZIJN TE ERVAREN HOE HET LEVEN WAS IN OOST-EUROPA GEDURENDE DE KOUDE OORLOG, TOEN DIVERSE LANDEN VAN HET WESTEN GESCHEIDEN WERDEN DOOR HET IJZEREN GORDIJN. DE 8 DEELNEMENDE PARTNERS ZULLEN HUN ERVARINGEN DELEN MET BEHULP VAN DE THEMA’S DIE HUN AANGEREIKT WORDEN EN ZE VERGELIJKEN MET DE IDEEEN VAN DE ANDERE CONGRESLEDEN EN VOORAL NOTA NEMEN VAN DE ACTIES DIE ZIJ NUTTIG VONDEN.

ELKE PARTICIPERENDE GEMEENTE ZAL EEN 2-DAAGS CONGRES MET CA. 45 DEELNEMERS ORGANISEREN (MET ZOVEEL MOGELIJK JONGEREN), WAARVAN 20 UIT DE 7 ANDERE LANDEN EN 25 UIT EIGEN LAND. ELKE PARTNER ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR 1 OF 2 THEMA’S DIE KARAKTERISTIEK ZIJN VOOR HUN LAND. DIT ZAL EEN GEDEELTE VAN HET PROGRAMMA VORMEN. HET ANDERE GEDEELTE ZAL GERICHT ZIJN OP DE ROL VAN DE EU IN DE VERSCHILLENDE ISOLERINGS PROBLEMEN.

DE DIVERSE SESSIES ZULLEN BESTAAN UIT WORKSHOPS, DEBATTEN, LEZINGEN EN SIMULATIES OM EEN INTERACTIEVE DEELNAME TE WAARBORGEN. HET GEHEEL ZAL UITVOERIG GEPUBLICEERD WORDEN ALS EEN GEREEDSCHAP TOT EEN SUCCESVOLLE NAVOLGING.

De congressen zullen als volgt plaatsvinden : Chojna/Polen 5-8 nov. 2020, Meerssen 14-17 jan. 2021, Marsaskala/Malta 11-14 mrt 2021, Siret/Roemenië 6-9 mei 2021, Sherborne/UK juli/aug. 2021, Holstebro/Denemarken 1-3 okt. 2021, Skofja Loka/Slovenië 13-16 jan. 2022, Köszeg/Hongarije 21-24 april 2022.

 

De reis- en verblijfkosten van de deelnemers aan deze congressen worden volledig vergoed.

Wij houden ons aanbevolen voor de inbreng van eenieder die gespecialiseerd cq. geïnteresseerd is in dit thema en eventueel wil deelnemen aan de congressen die genoemd zijn.

 

Wil Schrijnemaekers (voorzitter Douzelage)

E-mail : strad@planet. nl

tel.: 06-53711652