PROJECT “JUNIORS FOR SENIORS – ACTIVE AGING

Zoals jullie waarschijnlijk weten is onze vereniging “Meerssen in Europa “ DOUZELAGE verbonden met 27 partnersteden, elk in een ander Europees land.

Wij hebben in de bijna 28 jaar van ons bestaan, samen met onze Douzelage partners, regelmatig projecten uitgewerkt die ons door de EU-afdelingen Europe for Citizens respectievelijk Erasmus + aangereikt werden (bijvoorbeeld onze 3 daagse duurzaamheid-conferentie in Meerssen in 2015).

Dit jaar gaan wij, in samenwerking met Europe for Citizens, een project realiseren dat te maken heeft met de uitdagingen en aanpak van de toenemende veroudering in onze gemeenten. Er zullen op diverse tijdstippen 5 internationale congressen plaatsvinden, waarvan 4 met de 12 deelnemende steden (Chojna/Polen, Judenburg/Oostenrijk, Skofja Loka/Slovenië, Köszeg/Hongarije, Kruja/Albanië, Bad Kötzting/Duitsland, Susice/Tsjechië, Asikkala/Finland, Bundoran/Ierland, Rokiskis/Litouwen, Holstebro/Denemarken, Siret/Roemenië en Meerssen. Er zullen bij deze congressen ca. 80 tot 200 personen aanwezig zijn. De congressen vinden plaats in Judenburg (14-16 maart 2020), Skofja Loka ( 7-10 mei 2020), Köszeg (25-27 aug. 2020), Kruja (24-26 okt. 2020) en Bad Kötzting (24-26 april 2021).

Bij de eerste conferentie in Judenburg zal het vooral gaan over de door de diverse gemeenten ondernemen activiteiten met betrekking tot de ouderenzorg en hun medewerking om de senioren fysiek en maatschappelijk betrokken te houden. Vanuit Meersen zullen wij met 3 personen op deze conferentie aanwezig zijn en wij worden geacht een antwoord te geven op de volgende vragen:

  • De verouderingssituatie in Meerssen (aantal personen en trends)
  • Belangrijke uitdagingen waarvoor onze senioren staan
  • Beste praktijkvoorbeelden van de aanpak op dit gebied in onze gemeente
  • De initiatieven van de bevolking om hieraan mee te werken (Bejaardenhuizen, verenigingen etc.)

Aansluitend zal hierover gedebatteerd worden en er zullen rapporten van de resultaten uitgewerkt worden die naar de EU in Brussel gestuurd worden en die na de 5 gehouden conferenties ook nog eens in zijn geheel op onze gezamenlijke websites geplaatst worden.

Wij kunnen voor een goed resultaat vanuit onze gemeente de hulp gebruiken van eenieder die nauw met dit thema te maken heeft en er dus veel zinnigs over kan vertellen. Deze personen zijn van harte welkom om aan een of meerdere van de genoemde conferenties deel te nemen. Afgezien van Skofja Loka worden de volledige reis- en verblijfkosten door de organisatie vergoed.

 

Alvast bedankt voor de belangstelling en/of medewerking.

 

Namens Douzelage, Meerssen:

Wil Schrijnemaekers (voorzitter)