Herdenkingsbos Meerssen

Het Herdenkingsbos is een initiatief van de gemeente Meerssen en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Limburgs Landschap (eigenaar van het gebied) en het 1Miljoenbomenbosplan van de Provincie Limburg (subsidiegever). In november 2021 is ter nagedachtenis aan oud-burgemeester drs. Jan Mans de eerste boom geplant voor het Herdenkingsbos Meerssen.
In het Herdenkingsbos staan rust en herdenken voorop.
Op verzoek van Stichting Limburgs Landschap krijgt deze plek het karakter van een bos, met daarbij een groene weide met grazende runderen. De inrichting blijft natuurlijk, met een afrastering rond het grazende vee en enkele zitbanken aan een struinpad.

Dagelijks bestuur bij Douzelage boom in het Herdenkingsbos.