General Meeting Rovinj

Van 28 september tot 1 oktober j.l. werd in Rovinj, onze partnerstad in Kroatië, de jaarlijkse vergadering van Douzelage Europa gehouden.
Meer dan 150 deelnemers uit heel Europa kwamen bijeen om zich te buigen over het onderwerp: Cultureel Erfgoed. Elke partnerstad had een mooie bijdrage geleverd.
Verdeeld over de Education en Jongeren organisatie heeft men zeer geinteresseerd naar elkaar geluisterd en elkaars erfgoedbijdrage bekeken. Men nam ook elkaars aanbevelingen, ten aanzien van het behoud van erfgoed, over.
In de Algemene Vergadering werden de lopende en toekomstige projecten onder de loep genomen en werd stilgestaan bij de uitwerking ervan.
De gemeente Rovinj heeft de Douzelagisten zeer gastvrij ontvangen en hen, naast de vergaderingen, een mooi programma aangeboden.
Al met al was deze bijeenkomst opnieuw belangrijk om, zeker in deze roerige en onzekere tijd, als Europese burger met elkaar te mogen en kunnen communiceren.
In 2024 wordt de Douzelage Europa vergadering gehouden van 11 tot 14 april  in Sherborne England. Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen.

Namens Douzelage Meerssen
Irene Raedts-Schreuder