Aan inwoners van Zuid-Limburg met een hart voor Europa.

Het bestuur van Douzelage Meerssen moet verjongen. Tegelijkertijd wil de vereniging zich opnieuw
oriënteren op haar uitgangspunten en kijken of een nieuw bestuur daarmee aan de slag wil gaan. Dat
doet Douzelage niet alleen. De vereniging heeft leden, een stevig netwerk met organisaties in de
regio en verbonden met de Douzelage gemeenschap in Europa.

Onderstaande twee linken naar de hele documentatie:

De verkorte versie maakt misschien nieuwsgierig en leidt tot lezen van de lange versie.

Douzelage. Plan Voortgang 2024. Verkorte versie.

Douzelage Plan Voortgang 2024.