Onze Douzelagepartner in Finland: Asikkala

Asikkala is een gemeente in de Finse provincie Zuid-Finland. De gemeente heeft een totale oppervlakte van 564 vierkante kilometer en telt ongeveer 8.500 inwoners. In een gebied dat ongeveer 10% kleiner is dan het geheel van Zuid-Limburg wonen per vierkant kilometer slechts 15 inwoners tegen 925 in Zuid-Limburg. Dit ondanks het feit dat in dit deel van Finland het grootste aantal inwoners woont!
Van de gehele gemeente is Vaaksy de hoofdplaats waar zich het bestuurscentrum bevindt. De plaats is als een smalle strook land, gelegen tussen twee meren die door een kanaal met elkaar verbonden zijn. De bebouwing – dat kan ook bijna niet anders – is ruim en er is geen hoogbouw. Midden in de natuur is het plaatsje daar een vanzelfsprekend onderdeel van.

In de omgeving van Asikkala is het zoals in het geheel van Zuid-Finland. Grote oppervlakten van dichte taiga-bossen, heuvels en ontelbare meren. Het is onderdeel van het grote merengebied waarin prachtig natuurgebied contrasteert met langgerekte meren en met donkere naaldwouden bedekte eilanden. In dit gebied liggen enkele uitgebreide nationale parken waar het voor toeristen prima toeven is.
Finland behoorde lang tot het Zweedse Rijk, maar werd in 1809 door Rusland veroverd. Na een periode tussen de beide wereldoorlogen waarin het zelfstandig was, moest het steeds rekening houden met Grote Buur Rusland. Toen de Sovjet Unie ineen stortte kon het zich in 1995 aansluiten bij de Europese Unie.

De economie van Asikkala is weinig omvangrijk. Bosbouw voert de boventoon, met daaraan gekoppeld de papierindustrie. Het toerisme wordt vooral bevorderd door wintersport en de aanwezigheid van het natuurschoon in het bijzonder in de verschillende nabijgelegen natuurparken.
De kinderen van Asikkala krijgen, zoals in heel Finland, gratis onderwijs. Het niveau van dat onderwijs is erg hoog. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat leraren er universitair worden opgeleid. De kinderen volgen tot hun 16e de basisschool en hebben daarna de keuze tussen doorleren of werken.

De plaatselijke historische held is Axel Laurell die van 1744 tot 1790 de parochiekapelaan was in Asikkala. Het verhaal gaat dat hij een moedige monnik was die eigenhandig een beer had gedood als proeve om toe te mogen treden tot zijn orde. Omdat er grote armoede heerste werd Axel daarna erop uit gestuurd om in Engeland, het land van de reuzen, een bijzondere plant te gaan halen die daar bekend stond als aardappel. In het Kattengat stootte hun schip op een zeemonster dat door Axel naar de andere wereld werd geholpen. Het kostte hem wel een deel van zijn arm zodat hij voor de rest van zijn leven het moest doen met één hand. Intussen kwamen ze in Engeland aan waar Axell alles opschreef wat te maken had met de teelt van aardappelen en stal er verder voldoende bij elkaar om ze succesvol in eigen land te kunnen verbouwen. Op het eind van zijn leven zou hij nog een oude vriend, een zekere James Watt, hebben bevrijd uit de Bastille in Parijs en wel op 14 juli 1789. In de herfst van 1790 gleed Axel uit over een aardappel en kwam helaas te overlijden. In ieder geval is het waar dat hij een rol heeft gespeeld bij het invoeren van de aardappel en aardappelteelt als antwoord op hongersnood en armoede. Dit verhaal is samen met 27 andere regionale, historische verhalen mooi beschreven in ons boek: Historical Highlights of Douzelage en is voor € 16,- te bestellen via onze website: www.douzelagemeerssen.nl

Herman Langenveld