Onze Douzelagepartner in Polen: Chojna

Chojna is een heel oude stad en heette in het verleden Königsberg in der Neumarkt, gelegen in West-Pommeren in West-Polen. De grens met Duitsland ligt op maar 9 km van de stad verwijderd. Chojna heeft 7.099 inwoners op een oppervlakte van 12,12 km2.
De buurlanden zijn Duitsland, zoals al beschreven, Litouwen, Slowakije, Tsjechië, Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland. Dat wil zeggen dat Polen centraal ligt tussen voormalige Oostbloklanden.

In de tijd dat Chojna Königsberg in der Neumark heette, maakte het onderdeel uit van het voormalige Duitse Keizerrijk. Na de Eerste Wereldoorlog werd Königsberg deel van Polen en kreeg de naam Chojna, maar na de inval van de Duitsers in 1940 werd het weer Duits. Chojna heeft heel veel geleden in de Tweede Wereldoorlog. Veel van de stad werd verwoest en veel mensen zijn gesneuveld. In 1945 werd het weer een eigen staat, maar zuchtte onder het juk van het Communisme, geleid vanuit de USSR. In dit deel van Polen ligt de oorsprong van het verzet tegen het communistisch regime.

Dit is een van de redenen dat men er niet graag Duits spreekt. In 1989 viel de Volksrepubliek Polen en kwamen er vrije verkiezingen.
Nadat Polen in 2004 lid was geworden van de EU veranderde er enorm veel.
Dat was ook te zien in Chojna. De eerste keer dat Irene Raedts en enkele Douzelageleden Chojna in 2005 bezocht, lag deze stad nog steeds half in puin, had heel weinig bedrijvigheid, een markt op een onverhard stukje grond in het centrum waar men wat aardappelen, groente, potten en pannen verkocht. Veel monumenten stonden er in een deplorabele toestand bij, zoals de stadspoorten uit de 15e eeuw. Er werd hen verteld dat er veel plannen waren die met behulp van EU-gelden zouden worden gerealiseerd. Dat dat het geval was werd duidelijk toen ze in 2007 terugkeerden; ze herkenden het stadje nauwelijks terug! Er waren mooie winkels, de straten waren geasfalteerd en de huizen waren voor een groot deel mooi gerenoveerd. Er was zelfs een hotel. (In 2005 hadden zij ook in een hotel geslapen, maar dat bleek later een hotel ‘van lichte zeden’ te zijn geweest!) Het was werkelijk een stad in transitie. Ook kwamen er plannen om het cultureel erfgoed te restaureren. Veel monumenten werden inderdaad in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De Polen van Chojna zijn trots op hun stad.

Vorig jaar bezochten ze Chojna opnieuw en toen was het helemaal niet meer te herkennen: een zeer modern en groot centrum en overal bordjes met verwijzingen naar interessante plaatsen om te bezoeken.
Men organiseert in de gemeente zeer regelmatig campagnes  voor duurzaamheid in alle sectoren: behoud van natuur, ophalen en recyclen van plastic, het schoonhouden van de stad, schoon waterprojecten, zuinig zijn met energie en ga zo maar door.
Op alle scholen wordt les gegeven in duurzaamheid en men brengt het ook in de praktijk.

Chojna ligt in de Noord-Europese Laagvlakte en is gevormd door de ijstijden. Het gevolg daarvan is dat er veel meren zijn gevormd door een ondoordringbare ondergrond, waardoorheen het water niet kan wegzakken. Het gevolg is dat de grond zich niet eenvoudig leent voor landbouw. Het is altijd een arm gebied geweest. Op dit moment worden veel gebieden tot natuurgebied omgevormd en ook rondom Chojna is veel natuurbos waar men heerlijk kan wandelen. Het zijn beschermde natuurgebieden. Men probeert hier het toerisme tot ontwikkeling te brengen.

Chojna heeft tot 1989 een Russisch vliegveld gehad. Nu is het een complex waar men nog geen bestemming voor heeft, maar er zijn verregaande plannen om er een tweede stadscentrum van te maken met zowel woon- als werkfunctie.
Polen is een waardig lid van de EU. Donald Tusk is een Pool en voorzitter van de Europese Raad.
Cezary Salamonczyk, docent Engels op de middelbare school in Chojna, is zes jaar President van de Douzelage geweest en heeft zich enorm ingezet op het gebied van uitwisselingen tussen jongeren, duurzaamheidsprojecten en stageplaatsen voor studenten uit de verschillende Douzelagegemeenten. Verder heeft hij veel kennis in het verkrijgen van subsidies. Als Chojna subsidie aanvraagt wordt het eerder gehonoreerd dan als Meerssen dat zou doen…
Chojna is een heel actieve Douzelagegemeente waar we graag mee samenwerken.

Irene Raedts
Chojna_wp