Verslag slotmanifestatie van Europe Calling in het Gemeentehuis van Maastricht op donderdag 7 december 2017 en het Tweede Kamer debat over Europa in het Gouvernement op maandag 11 december 2017.

Voorzitter Wil Schrijnemakers en secretaris Irene Raedts-Schreuder van Douzelage Meerssen bezochten beide bijeenkomsten in Maastricht.

Na een jaar waarin het Verdrag van Maastricht centraal stond en een groot aantal dialogen, topmanifestaties, burgerbijeenkomsten, jongerendebatten gehouden waren was het nu zaak om vast te stellen wat er verder moet gebeuren. Er is een jaar lang gesproken over het Verdrag van Maastricht en de gevolgen ervan met de gemeente, Gouvernement, provincie, universiteit en veel organisaties in de Euregio. Met name zijn de jongeren veelvuldig aan het woord geweest.

De conclusie is dat men niet alleen moet terugkijken maar zeker door moet gaan met deze contacten en de vraag was om een doorstart te organiseren met al deze activiteiten die er zijn.

In onze regio ligt het “Hart van Europa”.

Dit werd op een bevlogen manier verwoord door de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Volgens hem voelen de Europeanen duidelijk de waarden van het lidmaatschap van de EU. Zeker in Maastricht waar het historisch lang steeds maar weer oorlog was. Sinds einde WO II is er vrede en rust in Maastricht en Europa. Maastricht is bij uitstek de Dialoogstad geworden.

Europe Calling is een beweging die door moet gaan. We moeten vertrouwen hebben in de Europese toekomst.

Onze internationale universiteit werkt hier ook zeer actief aan mee, net als United World College en de internationale opleidingen in Maastricht.

Natuurlijk zijn er problemen maar we moeten de uitdaging aangaan en niet alleen op lokale, regionale schaal maar SAMEN in Europees verband werken.

We hebben veel instrumenten om deze problemen op te kunnen lossen.

Ook bij het Rondetafelgesprek van de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken in het Gouvernement hoort men deze geluiden. De verbinding is de kracht van Europa. Zeker nu ook het Verdrag van Maastricht Universeel Erfgoed is geworden.

Dit is de reden dat het debat niet in de Tweede Kamer werd gehouden maar juist hier in Maastricht waar het Verdrag werd ondertekend; waar alle Europese leiders zeer gastvrij waren ontvangen in het Hart van Europa, een regio die zeer Europees is. Politici moeten alle angsten van de bevolking limiteren en geen haat verspreiden; problemen benoemen en meteen ook oplossingen aandragen. Daarvoor is veel debat en dialoog nodig. Ook de mensen die Euro-sceptisch zijn moeten gehoord worden en het gevoel krijgen dat er naar hen geluisterd wordt en dat het er toe doet.

Er is een aantal scenario’s voor de toekomst van Europa aangereikt in het “Witboek over de toekomst van Europa” (op internet te downloaden). Daarover zal de komende maanden stevig worden gedebatteerd; in Nederland maar ook in de Europese lidstaten.

Belangrijke aandachtspunten zijn migratie, klimaat, euro en solidariteit. In Nederland zal in februari 2018 weer een publiek debat hierover zijn. We houden u op de hoogte.

Irene Raedts-Schreuder, secretaris Douzelage Meerssen