Met dit mailformulier kunt u zich inschrijven als deelnemer aan het Symposium van Douzelage Meerssen genaamd ‘25 jaar Verdrag van Maastricht en de toekomst van de Europese Unie voor eenheid in verscheidenheid’ op 8 oktober 2016. U kunt één persoon inschrijven per formulier. Er kunnen maximaal 150 personen aan het symposium deelnemen.