Programma Symposium Douzelage Meerssen, 8 oktober 2016, Gouvernement Maastricht

09.00 – 09.30 uur: Ontvangst en koffie

09.30 – 09.40 uur: Opening Symposium door drs. Theo Bovens, gouverneur Provincie Limburg

09.40 – 10.10 uur: Jeroen Lenaers: Europarlementariër CDA te Brussel. Spreekt over: ‘De Nederlandse democratie in relatie tot
vrijheid van meningsuiting’

10.10 – 10.40 uur: Joost van den Akker: docent European Studies aan de Zuyd Hogeschool; schrijver van ‘Maastricht the Treaty’
(2006/2007) t.g.v. het 15-jarig bestaan Verdrag van Maastricht; promovendus EU-referenda aan de Universiteit Twente; fractievoorzitter Provinciale Staten (VVD).
Spreekt over: ‘Het Verdrag van Maastricht: de totstandkoming en de betekenis 25 jaar later voor Maastricht en Europa’

10.40 – 11.00 uur: Koffie/theepauze

11.00 – 11.30 uur: Mevr. Prof .dr. A.A.M. Schrauwen: bekleedt de leerstoel ‘Europese integratie, in het bijzonder burgerschapsrecht en geschiedenis’ aan de UVA.
Spreekt over: ‘Europa in crisis?’

11.30 – 12.00 uur: Mark Schalekamp: schrijver van ‘Dit is Europa’.
Spreekt over: ‘Youropeans! Het verslag van een tweejarige journalistieke rondreis langs de EU-hoofdsteden op zoek naar de mooie verschillen en overeenkomsten binnen Europa, met als doel bij te dragen aan het Europese clubgevoel’

12.00 – 13.30 uur: Lunchpauze en de mogelijkheid om onder leiding van Erik Lemmens de expositie van ‘Het Verdrag van Maastricht’
te bezoeken

13.30 – 15.30 uur: Workshops (de workshops worden tweemaal gehouden)

Workshop 1. door Erik Lemmens
Erik Lemmens is politicoloog, werkzaam voor het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Limburg. Hij houdt zich bezig met de Euregionale samenwerking.
Thema: Door het Verdrag van Maastricht werden we officieel “burgers van de Europese Unie”. Ervaren we dat ook zo, willen we daaraan inhoud geven en zo ja: op welke wijze?

Workshop 2. door Ger Essers
Ger Essers is bestuurslid Deutsch Niederländische Gesellschaft (DNG) en schrijver van ‘Vrij verkeer van personen in 60 arresten’.
Thema: ‘Een grens creëert ongelijkheid: hoe verder met open binnengrenzen?’

Workshop 3. door Mathijs van Haver
Mathijs van Haver is voorzitter Stichting Model European Parliament Limburg en student rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Thema: Jongeren en Europa

Workshop 4. door Joop de Vries
Joop de Vries is gepromoveerd chemicus; consultant bij sociaal-culturele onderzoeksinstituten in Parijs en Heidelberg. Auteur van “Wiens Europa wint?” gepubliceerd bij Business Contact Amsterdam (2006). Werkt thans aan follow-up, met werktitel “Europe’s Hearts and
Minds”.
Thema: Douzelage: kan deze unieke stedenband een voortrekkersrol spelen in Europa?