25anniIn het kader van het vijfentwintigjarig bestaan van het Verdrag van Maastricht en van de vereniging ‘Meerssen in Europa’, Douzelage Meerssen organiseren wij een symposium getiteld ‘25 jaar Verdrag van Maastricht en de toekomst van de Europese Unie voor eenheid in verscheidenheid’. Met dit symposium willen wij stilstaan bij de ontwikkelingen in de Europese Unie.

Het symposium vindt plaats:

8 oktober 2016
09.00 tot 16.30 uur
Gouvernementsgebouw in Maastricht (Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht)

Aandacht wordt besteed aan de historische ontwikkeling van de EU en de grote opgaven
waarvoor de Unie zich gesteld ziet. Hoe kunnen wij als twinning towns van de Douzelagevereniging,
28 steden die met elkaar op het niveau van individuele burgers samenwerken,
hierin een rol spelen en hoe kunnen we vanuit onze burgers er zorg voor dragen dat onze
blik gericht blijft op datgene wat ons verbindt.
Er zijn immers, zonder dat we onze eigen identiteit hoeven te verloochenen, meer dingen
die ons verbinden dan die ons scheiden.

In de eerste lezing wordt ingegaan op de vraag of absolute vrijheid van meningsuiting bijdraagt
aan het democratisch gehalte van onze politiek.
In de tweede lezing wordt ingegaan op de historische aspecten van het Verdrag van Maastricht
en de betekenis van dit verdrag vandaag de dag.
In de derde lezing zal verteld worden, welke verworvenheden de Europese Unie aan alle staten
binnen Europa opgeleverd heeft, en waarom er toch vooral de laatste jaren zo’n gevoel
van scepsis en soms daadwerkelijke afkeer van Europa is ontstaan en openlijk wordt geventileerd.
De vierde lezing geeft op luchtige en ludieke wijze een uniek beeld van onze mede-lidstaten
binnen de Europese Unie door middel van een journalistiek verslag van de reis die de
spreker maakte langs alle Europese hoofdsteden en landen.

In de workshops zullen de deelnemers met elkaar kunnen spreken over de verschillende onderwerpen
die aan de orde komen. Als dagvoorzitter zal Ger Kockelkorn, oud-deputé Provinciale Staten en
oud-burgemeester Meerssen, optreden.